Sprintveien Borettslag

Les mer

Styret har i samarbeid med Usbl utarbeidet og vedtatt budsjettfor 2024 for Sprintveien Borettslag. Det er i budsjettet tatt hensyn tilplanlagte kostnader i året som kommer.

Felleskostnader drift skal dekke alle normale driftskostnadersamt avsetning til sparing og fremtidig vedlikehold.

I samråd med Usbl har styret vedtatt økning av felleskostnaderdrift med 2,74% fra 01.01.2024.

Det betyr i praksis at felleskostnader drift økes til kr. 3743,-fra samme dato.

I henhold til gjeldende regler skal andelseierne varsles skriftligen måned før endringer av felleskostnader drift trer i kraft. Noe som blirivaretatt gjennom denne informasjonen som varsles skriftlig på papir, lagt ipostkassene til hver enkelt andelseier, og digitalt på borettslagets nettside.

Styret har tidligere informert andelseierne om at (18.12.2022)det fra januar 2023 ble innført en automatisert regulering av felleskostnaderfinans i forhold til hvordan renten går opp eller ned. Andelseierne oppfordrestil selv å følge med på «Min side» hos Usbl for å følge med på renteutviklingenspåvirkning av felleskostnadene.

Med vennlig hilsenstyret

Laila Bjørnsen       Hallgeir Abrahamsen       Rune Solberg

12. oktober 2023

Høstdugnad 2023

Det er lagt ut informasjon om høstdugnaden i postkassene. I år er dugnaden lagt til uke 43 - fra mandag 23. til og med lørdag 28. oktober. Containere blir plassert ved innkjørslene til rekke 22/24 og rekke 26/28. Her blir de stående fra torsdag 19. oktober til mandag 6. november. Husk at disse kun er beregnet på hageavfall, ikke plastsekker, blomsterpotter etc.

Lykke til med høstdugnaden!


Arbeidet med å male balkongene er i gang. Det skal males 2 strøk.

Malerne har startet i rekke 32 og vil fortsette arbeidet fortløpende i rekke 30, 28, 26, 22 og 20.

Malingsarbeid er væravhengig, det er derfor vanskelig å angi eksakt tid for oppstart og ferdigstillelses av hver enkelt husrekke.

Det er viktig at ting som kan stå i veien for arbeidet flyttes unna, slik at malerne kommer enkelt til der de skal jobbe.

Eventuelle spørsmål i forbindelse med malingsarbeidet rettes til styret@sprintveienborettslag.no

God sommer!

Med vennlig hilsen styret

Laila Bjørnsen        Hallgeir Abrahamsen        Rune Solberg


Innkalling til ordinær generalforsamling i Sprintveien Borettslag tirsdag 20. juni 2023 kl. 19.00 på Torp Hotel ligger nå i postkassene.

Påmelding til generalforsamling innen mandag 12. juni 2023 på e-post til styret eller ved å benytte svarslippen. Husk å gi beskjed hvis du/dere ønsker å bli igjen for å spise etter at den formelle delen av generalforsamlingen er avsluttet.

Med vennlig hilsen styret


I henhold til lov om Borettslag § 7-4 varsles det herved om at ordinær generalforsamling for Sprintveien Borettslag vil bli avholdt tirsdag 20. juni 2023 kl. 19.00 på Torp Hotel.

Saker som ønskes behandlet på generalforsamlingen må være levert skriftlig via e-post til styret@sprintveienborettslag.no senest onsdag 31.05.2023.

Det gjøres oppmerksom på at det bare er saker som er nevnt i innkallingen som kan behandles på generalforsamlingen.

For å sikre effektiv og god behandling av slike saker, ber styret om følgende:

• Det bør gå klart frem at saken ønskes behandlet på generalforsamlingen.

• Forslagsstilleren lager en kort redegjørelse for saken og formulerer et konkret forslag til vedtak. Dette vil hjelpe generalforsamlingen med å behandle og ta stilling til saken.

Styret vil behandle innkomne saker, og komme med sin innstilling i innkallingen. Hvis en sak anses lite egnet for behandling på generalforsamlingen, vil styret drøfte med forslagsstilleren om saken heller bør behandles på et styremøte.

Innkalling med dagsorden og vedlegg blir tilsendt mellom 8 og 20 dager før generalforsamlingen.

Med vennlig hilsen styret i Sprintveien Borettslag

Laila Bjørnsen       Hallgeir Abrahamsen       Ole-Jacob Hansen


4. mai 2023

NM-Sprintorientering

Sandefjord Orienteringsklubb arrangerer Norgesmesterskap i Sprintorientering 2023.

NM-Sprintorientering vil berøre Sprintveien Borettslag lørdag 6. mai mellom klokken 12.00 og 15.00.

Når løpet har kommet til vårt borettslag er det semifinaler, og antall løpere er da redusert.

Det er den østre delen av borettslaget som er berørt.

Det vil bli satt opp noen sperrebånd og en port vil bli stengt mens semifinalen pågår. Dette vil bli gjort av arrangørene fredag kveld.

Poster vil bli satt ut lørdag morgen.

Det er viktig at sperrebånd og poster får stå i fred til arrangementet er avsluttet.

Sandefjord Orienteringsklubb oppfordrer beboerne til å se løpet.

Med vennlig hilsen styret


28. april 2023

VÅRDUGNAD 2023

Vårdugnaden på fellesarealene blir i år lagt til uke 19, fra og med mandag 8. til og med mandag 15. mai. Containerne til hageavfall, vil være plassert på parkeringsplassene til rekke 22/24 og 26/28 fra mandag 8. til tirsdag 16. mai.

HUSK: Det er kun hageavfall, kvist og kvast fra fellesarealene og egne hager som skal kastes i containerne, ikke plastsekker eller annet avfall!

• Det er en fordel om tillitsmennene i hver rekke planlegger, organiserer og fordeler arbeidsoppgavene som skal utføres på fellesarealene i løpet av vårdugnaden

En av dagene i dugnadsuken bør være felles for de ulike rekkene

• For å gjøre avtaler om arbeidsfordeling kan det være greit med et rekkemøte i forkant av dugnaden. Rekkemøtene kan med fordel holdes på uteplassene

• Det er viktig at alle nye planter blir gjødslet og deretter vannet regelmessig fremover

• Plener skal rakes, gjødsles og vannes der det er behov

Det er viktig at det blir foretatt en skikkelig ryddesjau på alle fellesarealene og i egne hager i løpet av vårdugnaden. Sørg også for å fjerne alle visne planter fra egne hager, krukker og blomsterkasser

• Det skal gjøres en skikkelig lukejobb og etterfylles bark under alle hekker der det er behov

• Husk å fjerne ugress fra asfalt og belegningsstein ved egne inngangspartier og foran søppel- og sportsboder. Ikke glem å rydde og rake på utsiden av hekkene mot veien, parkeringsplassene og langs gangstiene

• Området ved sportsbodene på gavlveggene tilhører fellesarealet. Personlige eiendeler og andre ting som er plassert her skal fjernes i løpet av vårdugnaden

• Slangetromlene skal på plass igjen etter vinteren

I tillegg plikter hver enkelt andelseier i henhold til ordensreglene å rydde opp og holde god orden både på hagesiden og kjøkkensiden av sine leiligheter. Det er viktig å huske på at ditt rot er naboenes utsikt!

• Husk å fjerne løv fra takrennene på garasjene, bodene, overbygg og påbygg

• Utemøblene på fellesarealene trenger kanskje en omgang med vask og evt. treolje eller beis etter vinteren? Dette arbeidet fordeles mellom andelseierne i de ulike rekkene

• Lekeapparatene bør etterses og evt. smøres før de igjen tas i bruk etter vinteren

• Dersom det er behov for vaskemidler, treolje, beis, smøreolje, jord eller bark bes tillitsmennene i de ulike rekkene sende en e-post til: styret@sprintveienborettslag.no

• Det er nok av oppgaver, så det er bra at det er mange å fordele arbeidet på

I henhold til ordensreglene henstilles det til at alle andeler har en representant som deltar på dugnader i borettslaget.

Med vennlig hilsen styret


25. april 2023

Trampoliner og partytelt

• Styret har blitt gjort oppmerksom på at enkelte andelseiere er tidlig ute med å montere opp trampoliner og partytelt i år.

• I henhold til ordensreglene er trampoliner og partytelt sesongartikler som i sin helhet skal demonteres og pakkes bort for lagring i forbindelse med høstdugnaden, og eventuelt monteres opp igjen i forbindelse med vårdugnaden.

• Det minnes samtidig om at vi har retningslinjer for bruk av trampoliner i borettslaget. Dersom man velger å montere en trampoline på egen hageflekk, så er det foreldrenes ansvar å sørge for at disse blir fulgt opp.

I år er det spesielt viktig at trampoliner og partytelt ikke blir montert opp slik at de står i veien for håndverkerne, snekkere og malere, før arbeidet med å rehabilitere balkongene er helt ferdig.

Med vennlig hilsen styret

Laila Bjørnsen      Hallgeir Abrahamsen      Ole-Jacob Hansen


• Det kommer feiebil fra morgenen av mandag 24. april for å feie og fjerne strøsand fra innkjørslene, parkeringsplassene og foran garasjene.

• Det betyr at alle kjøretøy må fjernes fra disse områdene om kvelden søndag 23. april eller tidlig om morgenen mandag 24. april, slik at de ikke står i veien for feiingen.

• Sett bilene i garasjene og/eller parker langs Sprintveien, bort fra Borettslagets fellesområder mens feiingen pågår.

• Sørg også for å koste strøsand fra eget inngangsparti ut i innkjørslene slik at alt blir tatt med og fjernet når feiebilen er her.

• Det er viktig at strøsanden ikke blir kostet ut på gresset!

• I forbindelse med brøyting har strøsand havnet på gressplenen ved siden av innkjørslene, sørg for at denne blir raket bort fra plenen og ut på asfalten for å kunne bli fjernet samtidig.

Med vennlig hilsen styret

Laila Bjørnsen      Hallgeir Abrahamsen      Ole-Jacob Hansen


• En representant for Igland Garasjen vil foreta service på garasjeportene fra morgenen av torsdag 20. april.

• Samtlige garasjer vil bli åpnet og lukket for inspeksjon og service.

• Biler kan derfor ikke være parkert i garasjene når arbeidet utføres.

• Det betyr at alle må flytte bilene ut av garasjene før kl. 08.00 denne dagen!

Med vennlig hilsen styret

Laila Bjørnsen      Hallgeir Abrahamsen      Ole-Jacob Hansen