Sprintveien Borettslag

Les mer

Beboere skal ikke utføre vedlikehold eller bytte olje på gressklipperne. Borettslaget har fått ødelagt flere gressklippere grunnet feil fylling av olje. Gi beskjed til styret dersom noe er galt med klipperen....

En av styrets oppgaver er å vedlikeholde, oppgradere og forskjønne utearealene i borettslaget. Styret har ansvaret for fellesarealene i hele borettslaget, som består av 42 boenheter fordelt på 7 husrekker....

Forhåndsvarsel om generalforsamling og innmelding av saker til behandling Borettslaget vil avholde ordinær generalforsamling torsdag 17. juni 2021. • Saker som ønskes behandlet må være levert skriftlig...

30. april 2021

Vårdugnad 2021

Vårdugnaden på fellesarealene må i disse Korona-tider også i år tilrettelegges og gjennomføres på en annen måte enn tidligere. Containerne til hageavfall, vil være plassert på parkeringsplassene til rekke...

En representant for Igland Garasjen vil foreta service på garasjeportene torsdag 29. april fra kl. 08.00. Samtlige garasjer vil bli åpnet og lukket for inspeksjon og service. Biler kan derfor ikke være...

o Det kommer feiebil kl. 10.00 torsdag 15. april for å feie og fjerne strøsand og annet "rusk og rask" fra innkjørslene, parkeringsplassene og foran garasjene. o Det betyr at alle kjøretøy må fjernes...

Det var planlagt feiing av fellesarealene torsdag 8. april. Firmaet som gjør jobben, har dessverre fått problemer med feiebilen. Dette gjør at vi utsetter jobben en uke. Styret kommer tilbake med informasjon...

Opprydding på fellesarealene, utenfor leilighetene og i egne hager • På grunn av smittevernreglene går styret ut fra at mange vil tilbringe påsken hjemme i år, og at flere vil benytte fridagene til å...

• I henhold til ordensreglene skal avfall og kildesortering gjennomføres i tråd med Sandefjord kommunes retningslinjer for avfallshåndtering. • Søppelbodene skal alltid være ryddige! • For...

23. desember 2020

Julehilsen fra styret

Styret oppfordrer alle beboere til å ha utelyset på etter at det har blitt mørkt og gjennom natten. Det bidrar til et hyggelig og trygt borettslag i disse mørke tider. Vi vil også minne om at det er...