Lading av EL og hybridbiler


Alle andelseiere har egen garasje med mulighet for lading av EL og hybridbiler. Borettslaget har valgt en CLU-ladeløsning fra Salto med lastbalansering. Lastbalansering sikrer at anlegget utnyttes optimalt når flere biler lader samtidig og CLU løsningen sørger for at hver andelseier blir fakturert sitt eget forbruk.

Det er ikke tillatt å lade fra vanlig stikkontakt i garasjene. Disse går på borettslagets fellesstrøm.

Andelseier må selv bekoste installasjon av ladestasjon. Man må velge godkjent ladestasjon da denne skal innlemmes i CLU systemet. Andre ladestasjoner er ikke godkjent og vil bli fjernet.

Ladestasjonen som skal brukes er
Defa eRange Uno | 1.4 - 7.4kW m/Energimeter & RCBO
Elnummer: 1531586
Artikkelnr: 710444

Borettslaget har mottatt tilbud (14.feb.2019) på lader og installasjon fra EL & IT pålydende 18.500kr inkludert moms. Andelseier står fritt til å velge annen installatør.

Ved installasjon av ladestasjon skal styre kontaktes slik at andelseier kan innlemmes i CLU systemet og forbruket faktureres.

Defa eRange Uno
https://www.defa.com/no/produkt/erange-uno-med-type2-uttak/

Salto ladeanlegg
https://www.salto.no/forside


Sist endret: 04.jul 2019
Opprettet:  04.jul 2019