Maling og vedlikehold


Utvendige endringer

Alle former for utvendige endringer er søknadspliktige og skal være godkjent av styret før arbeidet igangsettes.

Som hovedregel er det bare borettslagets styre som kan igangsette og foreta utvendige endringer av bygninger og på fellesarealene, eller gi tillatelse til at dette kan gjøres. Hvem som bestemmer, styret eller generalforsamlingen, avhenger av hvor omfattende endringene som skal gjennomføres er.

Hvis det følger av borettslagsloven at saken skal behandles på generalforsamlingen kreves det 2/3 flertall for at forslaget skal bli vedtatt.

Inngangsdører

Det er praksis i borettslaget at andelseierne selv utfører arbeidet og bekoster malingsprodukter til inngangsdørene.

Stavernsgule hus dvs. rekke 22, 26 og 28 har følgende alternativ mht farge:

  • Beholde døra i original utførelse som er teak. Den bør da jevnlig behandles med Benar- eller teakolje
  • Den kan også pusses ned og lakkes med klar lakk
  • Eller males Klassisk Hvit med Drygolin vindus- og dørmaling S0500-N
  • Eller males Labrador-grå med Drygolin vindus- og dørmaling S7502-Y

Rørosrøde hus dvs. rekke 20, 24, 30 og 32 har følgende alternativ:

  • Beholde døra i original utførelse som er teak. Den bør da jevnlig behandles med Benar- eller teakolje
  • Den kan også pusses ned og lakkeres med klar lakk
  • Eller males Klassisk Hvit med Drygolin vindus- og dørmaling S0500-N
  • Eller males Labrador-grå med Drygolin vindus- og dørmaling S7502-Y

Sprosser, vinduer, skodder og øvrige dører

Øvrige dører, vinduer, sprosser og skodder skal være hvite. Borettslaget bekoster maling til dette balkong/terrassedører og vinduer.

Smijernsrekkverk ved inngangsparti

Det er praksis i borettslaget at den enkelte andelseier selv sørger for jevnlig vedlikehold og innkjøp av produkter til smijernsrekkverkene. Smijernsrekkverkene skal males med Bengalakk: sorte, hvite eller i husfargen.

Skifertrapp ved inngangsparti

Det er også praksis i borettslaget at den enkelte andelseier selv sørger for jevnlig vedlikehold av skifertrappa, og bekoster skiferolje og evt. andre produkter som trengs til dette arbeidet.

Terrassegulv og trapper

Treolje, beis, vaskemidler og andre produkter til vedlikehold av plattinger, terrassegulv, trapper og lignende bekostes av den enkelte andelseier. Hver enkelt andelseier har ansvar for jevnlig vedlikehold.

Egenoppsatte rekkverk, gelender, skillevegger m.m.

Oppsett av rekkverk og skillevegger er søknadspliktig og skal alltid males i husfargen, borettslaget bekoster maling.

Hver enkelt andelseier har ansvaret for jevnlig maling og vedlikehold av egenoppsatte rekkverk og skillevegger på begge sider av leilighetene.


Sist endret: 31.mai 2021
Opprettet:  15.apr 2018