Ordensregler


1. Andelseiere i Sprintveien Borettslag plikter å rette seg etter borettslagsloven, vedtekter, ordensregler, vedtak og retningslinjer fattet av generalforsamlingen og styret. Det er styrets ansvar å sørge for at alle forholder seg de lover og regler som gjelder.

2. Det skal være ro og orden i borettslaget mellom kl. 23.00 og kl. 7.00. Vedlikeholdsarbeider igangsatt av styret skal i hovedsak gjennomføres på hverdager i tidsrommet kl. 8.00 til 16.00. Skal det foretas vedlikeholdsarbeider i andelen kan arbeidene holde på til kl. 21.00. Naboer som blir berørt skal varsles i forkant. Respekter helgedagsfreden som gjelder fra kl. 17.00 på lørdag og hele søndag.

3. Dyrehold er tillatt i borettslaget. Det er båndtvang hele året på borettslagets eiendom. Det er ikke tillatt å sette ut mat til dyr og fugler på bakken eller brett utenfor leilighetene eller på fellesarealene.

4. Avfall og kildesortering skal gjennomføres i tråd med Sandefjord kommunes retningslinjer for avfallshåndtering. Pappesker og annen emballasje skal rives opp og flates ut for å spare plass. Store kolli og spesialavfall skal andelseier selv frakte bort til miljøstasjonen. Andelseiere er ansvarlig for vask av matcontainere i henhold til lister i de ulike rekkene. Søppelbodene skal alltid være ryddige. Det er ikke tillatt å sette søppel på gulvet i bodene.

5. Andelseierne plikter å rydde opp og holde god orden på begge sider av leilighetene. Det kan tørkes tøy på stativ på balkong/terrasse. Tørkestativet kan ikke være høyere enn rekkverket på balkong eller terrasse. Det skal søkes styret om godkjenning av alle endringer/tiltak på fellesarealene før iverksetting.

6. Andelseiere er ansvarlig for å holde sine inngangspartier og kjellernedganger frie for snø, samt å fjerne snø og is fra balkong/terrasse. Hver enkelt andelseier plikter å sørge for forsvarlig vedlikehold og ettersyn av sin leilighet, bod og garasje og å gi styret beskjed dersom det er behov for eventuelle reparasjoner.

7. Styret innkaller til dugnader etter behov. Det henstilles til at alle andeler har en representant som deltar på dugnader. Det er ikke tillatt å felle, toppe eller beskjære trær på fellesarealene uten styrets samtykke. Gressklipping på fellesarealene utføres i henhold til lister i de ulike rekkene.

8. Alle utvendige endringer og installasjoner på bygningene som terrasser, levegger, markiser, varmepumper, brannstiger o.l. er søknadspliktige og skal være godkjent av styret før igangsettelse. Det er tillatt å sette opp parabolantenne på balkong/terrasse. Parabolantennen skal monteres på ben og ikke være høyere enn rekkverket på balkong/terrasse.

9. Fremkommeligheten for uttryknings-kjøretøy, servicebil, hjemmehjelp o.l. skal til enhver tid være ivaretatt på stikkveiene og fellesarealet. Parkering foran leilighetene er ikke tillatt.

10. Kjøring innenfor borettslagets område skal begrenses til et minimum. Innkjøring er kun tillatt for av- og pålessing. Parkering for andelseiere og gjester skal kun foretas i og foran garasjene eller på parkeringsplassene. Det er ikke tillatt å parkere eller lagre bobiler, camping-vogner, båter, tilhengere eller anleggsbiler på borettslagets områder. Det er kun tillatt å lade kjøretøy, hybrid- og elbiler på godkjente ladestasjoner i garasjene. Garasjeporten skal alltid være lukket og låst.

11. Partytelt og trampoliner er sesongartikler som i sin helhet skal demonteres og pakkes bort for lagring i forbindelse med høstdugnaden og monteres opp igjen i forbindelse med vårdugnaden.

12. Klager og eventuelle forslag hva angår drift, skal rettes til styret skriftlig.


Sist endret: 13.aug 2019
Opprettet:  10.apr 2018