Trampoliner


Retningslinjer for bruk av trampoliner i borettslaget

  1. Det er kun tillatt å sette opp trampoliner midt på «eget» uteareal. Trampoliner skal plasseres ut mot fellesarealene så nært yttergrensen av «eget» uteareal som mulig. Trampoliner er sesongartikler som i sin helhet skal demonteres og pakkes bort for lagring i forbindelse med høstdugnaden og eventuelt monteres opp igjen i forbindelse med vårdugnaden.

  2. Den enkelte andelseier er ansvarlig for at bruk, montering, ettersyn og vedlikehold skjer i samsvar med trampolinens bruksanvisning. Det betyr at de som har trampoliner plikter å sørge for jevnlig ettersyn og påse at bruken til enhver tid skjer innenfor rammen av gjeldende retningslinjer og regler i borettslaget. Vis hensyn til naboene! For å oppfylle dette plikter de som setter opp trampoliner til enhver tid å påse at følgende regler overholdes:

    • På hverdager unntatt lørdager må trampolinen kun benyttes i tidsrommet fra kl. 09.00 til 21.00.
    • Lørdager skal bruken kun finne sted mellom kl. 9.00 til 17.00.
    • Søndager og helligdager er det ikke tillatt å bruke trampolinen i det hele tatt.

  3. Bruken av trampolinen bør ikke skje uten tilsyn fra voksenperson.

  4. Den enkelte andelseier har det hele og fulle erstatningsansvar dersom bruken av trampolinen skulle føre til skader på personer eller ting.

SPRINTVEIEN BORETTSLAG A/L
SANDEFJORD


Sist endret: 13.aug 2019
Opprettet:  06.jul 2018