15. november 2019

Mating av fugler i borettslaget

Fra og med høstdugnaden er det igjen anledning til å henge ut meisboller for å mate småfuglene for de som ønsker det. Fuglenek kan henge oppe i desember og januar. Det minnes om at i henhold til ordensreglene ikke er tillatt å sette ut mat til dyr og fugler på bakken eller brett utenfor leilighetene eller på fellesarealene. Dette for å unngå rotter og andre skadedyr.