27. april 2020

Vårdugnad 2020

Vårdugnaden på fellesarealene må i disse Korona-tider tilrettelegges og gjennomføres på en annen måte enn tidligere år. Containerne til hageavfall, som er plassert på parkeringsplassene til rekke 22/24 og 26/28 blir derfor stående frem til mandag 4. mai. Husk, det er kun hageavfall, kvist og kvast fra fellesarealene og egne hager som skal kastes i containerne, ikke plastsekker eller annet avfall! Det er en fordel om tillitsmennene i hver rekke planlegger, organiserer og fordeler arbeidsoppgavene som skal utføres på fellesarealene i løpet av vårdugnaden. Det kan derfor være greit med et rekkemøte i forkant av dugnaden for å gjøre avtaler om arbeidsfordeling. Rekkemøtene bør holdes ute, husk å holde avstand. Det er viktig at alle nye planter blir gjødslet og deretter vannet regelmessig fremover. Plener skal rakes, gjødsles og vannes. Det er nødvendig med etterfylling av jord og såing enkelte steder. Det er viktig at det blir foretatt en skikkelig ryddesjau på alle fellesarealene og i egne hager i løpet av vårdugnaden. Sørg også for å fjerne alle visne planter fra egne hager. Det skal gjøres en skikkelig lukejobb og etterfylles bark under alle hekker. Husk også å rydde og rake på utsiden av hekkene mot veien, parkeringsplassene og langs gangstiene. Evt. avfall fra fellesarealene som ikke skal i containerne samles ved søppelbodene. Området ved sportsbodene på gavlveggene tilhører fellesarealet. Personlige eiendeler og andre ting som er plassert her skal fjernes i løpet av vårdugnaden. Slangetromlene skal på plass igjen etter vinteren. I tillegg plikter hver enkelt andelseier i henhold til ordensreglene å rydde opp og holde god orden både på hagesiden og kjøkkensiden av sine leiligheter. Det er viktig å huske på at ditt rot er naboenes utsikt! Husk å fjerne løv fra takrennene på garasjene, bodene, overbygg og påbygg. Utemøblene på fellesarealene trenger kanskje en omgang med vask og evt. treolje eller beis etter vinteren. Dette arbeidet fordeles mellom andelseierne i de ulike rekkene. Det samme gjelder for lekeapparatene og sandkassene på fellesarealene og gjerdene mot parkeringsplassene for rekke 20, 22/24 og 26/28. Lekeapparatene bør etterses og evt. smøres før de igjen tas i bruk etter vinteren. Dersom det er behov for vaskemidler, treolje, beis, smøreolje, jord eller bark bes tillitsmennene sende en melding til Andreas Storås Iversen i 20A. Det er nok av oppgaver, så det er bra at det er mange å fordele arbeidet på. I henhold til ordensreglene henstilles det til at alle andeler har en representant som deltar på dugnader i borettslaget. Nesten uansett alder og helse kan vi bidra med noe, som for eksempel å koke kaffe eller steke vafler til resten av dugnadsgjengen.