7. august 2020

Opprydding på fellesarealene, utenfor leilighetene og i egne hager

Det har blitt tradisjon å ha en opprydding på fellesarealene, på begge sider utenfor leilighetene og i egne hager i løpet av august. Denne oppryddingen kommer i tillegg til den vanlige dugnaden senere på høsten. Container til hageavfall vil være plassert på parkeringsplassen ved innkjørselen til rekke 26/28 fra torsdag 20. til mandag 31. august. Den første parkeringsplassen ved innkjørselen til rekke 26/28 vil være reservert til containeren denne perioden. Containeren er kun beregnet på hageavfall, kvist og kvast fra fellesarealene og egne hager og vil eventuelt bli tømt etter behov, i samråd med tillitsmennene og Andreas Storås Iversen. Eventuelt annet avfall fra fellesarealene eller egne hager som ikke skal i containeren samles ved søppelbodene. Styret vil sørge for at dette avfallet blir kjørt bort etter oppryddingen. NB!! Det er viktig at det ikke blir kastet plastsekker eller annet avfall i containeren, den er kun beregnet på hageavfall !! Dette er en ypperlig anledning til å fjerne diverse visne planter fra blomsterkasser, krukker, egne hekker og hager. Det er kjøpt inn ugressmiddel dersom noen ønsker å fjerne ugress fra belegningsstein foran boder og ved egne inngangspartier før høst-dugnaden. Ugresset kan også fjernes med høytrykkspyler eller eddik. Ta kontakt med Andreas Storås Iversen ved behov for ugressmiddel. Det minnes om at det i henhold til ordensreglene ikke er tillatt å felle, toppe eller beskjære trær på fellesarealene uten styrets samtykke. Det er viktig at alt hageavfall, kvist og kvast fra fellesarealene og egne hager blir fjernet for å hindre at rotter og andre skadedyr finner mat og gjemmesteder og får anledning til å formere seg.