10. august 2020

Endringer i styret fra og med 01.09.2020

Eirik Ask, som i godt og vel tre år har vært nestleder i styret i Sprintveien Borettslag, skal flytte. Dette fører naturlig nok til endringer i styret. Hallgeir Abrahamsen, som enstemmig ble valgt som vararepresentant til styret på årets generalforsamling, har sagt seg villig til å rykke opp og overta som nestleder fra og med 01.09.2020. De som har bodd her en stund vet at Hallgeir har lang erfaring både som styreleder og styremedlem i Sprintveien Borettslag. Vi ønsker Hallgeir velkommen som ny nestleder og ser frem til positivt samarbeide fremover. Når det gjelder Eirik så har han satt spor etter seg på flere måter. Han har sørget for at Sprintveien Borettslag har fått sin egen nettside, vært en pådriver for oppgradering av avtalen med Sandefjord Bredbånd og at vi er det første borettslaget i Sandefjord som har lagt til rette for elbil-lading til hver enkelt leilighet. Vi takker Eirik for arbeidet han har lagt ned i Sprintveien Borettslag og ønsker familien Ask lykke til videre.