5. oktober 2020

HØSTDUGNAD 2020

Høstdugnaden på fellesarealene blir også i år lagt til uke 44, fra og med mandag 26. til og med lørdag 31. oktober. Containere til hageavfall blir plassert på parkeringsplassene ved innkjørslene til rekke 22/24 og rekke 26/28. Containerne blir stående fra torsdag 22. oktober til mandag 9. november. Containerne er kun beregnet på hageavfall, kvist og kvast fra fellesarealene og egne hager. HUSK: Det er kun hageavfall, ikke plastsekker eller annet avfall som skal kastes i containerne! Tillitsmennene i hver enkelt rekke planlegger og organiserer arbeidet som skal utføres på fellesarealene i løpet av høstdugnaden. Styret anbefaler at det holdes rekkemøter i forkant av dugnaden for å gjøre avtaler om tidspunkt og arbeidsfordeling. En av dagene i løpet av dugnaden bør være felles for rekka. Det er en fordel om tillitsmennene gjennomgår huskelista med de ulike arbeidsoppgavene som skal utføres i fellesskap på rekkemøtene før dugnaden. Det er viktig at det blir foretatt en skikkelig ryddesjau på alle fellesarealene, og på begge sider av de enkelte leilighetene før vinteren. Partytelt og trampoliner skal i sin helhet demonteres og pakkes bort for lagring innen mandag 2. november. Husk å fjerne ugress fra asfalt og belegningsstein ved inngangsparti og boder. Løv skal rakes og hekkene skal klippes. Ikke glem å rydde og rake på utsiden av hekkene mot gangstiene, gata og parkeringsplassene. Husk å fjerne løv fra takrennene på garasjene, bodene, overbygg og påbygg. Fartsdemperne foran rekke 22 og 26 skal demonteres og pakkes bort. Tillitsmennene sørger for at alle hageslanger og koplinger skrus av, og at utstyret plasseres i fellesbodene. Det er nok av oppgaver, så det er bra at det er mange å fordele jobbene på. Alle oppfordres til å delta på dugnaden. Nesten uansett alder og helse kan vi bidra med noe, som for eksempel å koke kaffe eller steke vafler. Husk at dugnadsarbeid er med på å holde felleskostnadene nede! Borettslaget har inngått avtale med PELIAS skadedyrkontroll som har satt opp åtestasjoner for å holde rotter borte fra området. Åtestasjonene blir regelmessig kontrollert og etterfylt. PELIAS har poengtert at en av forutsetningene for at disse skal ha effekt er at løv og hageavfall fjernes og at beboerne ikke setter ut kattemat, eller legger fuglemat på bakken eller fuglebrett da dette tiltrekker seg rotter, mus og andre skadedyr. Eventuelle praktiske spørsmål i forbindelse med dugnaden rettes til styret@sprintveienborettslag.no Lykke til med høstdugnaden!