8. mars 2021

Avfallshåndtering og kildesortering

• I henhold til ordensreglene skal avfall og kildesortering gjennomføres i tråd med Sandefjord kommunes retningslinjer for avfallshåndtering. • Søppelbodene skal alltid være ryddige! • For å unngå skadedyr er det ikke tillatt å overfylle avfallsbeholdere eller sette søppel på gulvet i bodene. • Bruk alltid to poser på matavfall for å unngå lukt og søl. • Andelseierne er ansvarlig for vask av matcontainerne i henhold til rutiner eller lister i de ulike rekkene. • Dersom man av en eller annen grunn ikke kan i oppsatt uke, plikter man å gjøre avtale om bytte av uke med en nabo. • Rengjøringen skal i prinsippet utføres den dagen matavfallsbeholder blir tømt, vanligvis på fredager – eller senest lørdag formiddag. I perioder med kuldegrader sørger man for at brukt og ubrukt beholder bytter plass. • Sørg også for å rydde og sope i søppelboden når det er nødvendig. • Pappesker og annen emballasje skal alltid rives opp og flatpakkes for å spare plass. • Store kolli og spesialavfall skal andelseierne selv frakte bort til miljøstasjonen på Kastet for å unngå at containerne til papp og papir overfylles mellom hver tømming. • NB!! Sekker med plastavfall skal henges ut kvelden før henting. Styret har blitt gjort oppmerksom på at det er uenighet rundt hvordan avfallshåndtering og kildesortering blir praktisert i enkelte rekker. Alle har et ansvar for å få avfallshåndtering og kildesortering til å fungere, og for å sørge for et positivt og godt bomiljø. Det er viktig å snakke sammen, finne løsninger og vise hensyn. Med vennlig hilsen styret