26. mars 2021

Opprydding på fellesarealene, utenfor leilighetene og i egne hager

Opprydding på fellesarealene, utenfor leilighetene og i egne hager • På grunn av smittevernreglene går styret ut fra at mange vil tilbringe påsken hjemme i år, og at flere vil benytte fridagene til å rydde på fellesarealene, utenfor leilighetene og i egne hager. Denne oppryddingen kommer i tillegg til den årlige vardugnaden i mai. • For å gjøre ryddejobben enklere er det bestilt en container til hageavfall. Containeren vil bli plassert på den siste parkeringsplassen til rekke 26/28 fra mandag 29. mars. Parkeringsplassen blir merket med kjegler og vil være reservert til containeren fra og med denne datoen. • Containeren er kun beregnet på hageavfall, kvist og kvast fra fellesarealene og egne hager, og vil eventuelt bli tømt etter behov i samråd med tillitsmennene og Andreas Storås Iversen. • NB!! Det er viktig at det ikke blir kastet plastsekker eller annet avfall i contairen, den er kun beregnet på hageavfall!! • Dette er en ypperlig anledning til å fjerne diverse visne planter fra blomsterkasser, krukker, egne hekker og hager. • Det minnes om at det i henhold til ordensreglene ikke er tillatt å felle, toppe eller beskjære trær på fellesarealene uten styrets samtykke. Trampoliner • Fordi mange vil tilbringe påsken hjemme gis det anledning til å montere opp trampoliner i egne hager allerede fra tirsdag 30. mars i år. Retningslinjer for bruk av trampoliner i borettslaget vedlegges. Styret forutsetter at disse blir fulgt. https://sprintveienborettslag.no/dokumenter/last-ned/1261/ Feiing av fellesarealene Det kommer feiebil torsdag 8. april for å fjerne sand og annet skrot fra innkjørslene, parkeringsplassene og foran garasjene. Egen informasjon om dette vil bli sendt ut rett over påske. Det er viktig at sand i mellomtiden ikke blir kostet ut på plenen. GOD PÅSKE Med vennlig hilsen styret