18. mai 2021

Forhåndsvarsel om generalforsamling

Forhåndsvarsel om generalforsamling og innmelding av saker til behandling Borettslaget vil avholde ordinær generalforsamling torsdag 17. juni 2021. • Saker som ønskes behandlet må være levert skriftlig til styret, enten i postkassen til Hallgeir Abrahamsen i 24 C eller innsendt via epost til styret@sprintveienborettslag.no, senest den 25.05.21. Vi gjør oppmerksom på at det bare er saker som er nevnt i innkallingen som kan behandles på generalforsamlingen. For å sikre effektiv og god behandling av slike saker, ber styret om følgende: • Det bør gå klart frem at saken ønskes behandlet på generalforsamlingen. • Forslagsstilleren lager en kort redegjørelse for saken og formulerer et konkret forslag til vedtak. Dette vil hjelpe generalforsamlingen med å behandle og ta stilling til saken. Styret vil behandle innkomne saker, og komme med sin innstilling i innkallingen. Hvis en sak anses lite egnet for behandling på generalforsamlingen, vil styret drøfte med forslagsstilleren om saken heller bør behandles på et styremøte. Innkalling med dagsorden og vedlegg blir tilsendt mellom 8 og 20 dager før generalforsamlingen. Med vennlig hilsen styret i Sprintveien Borettslag Laila Bjørnsen Hallgeir Abrahamsen Andreas Storås Iversen