26. mai 2021

Vedlikehold og oppgradering av fellesarealene i borettslaget

En av styrets oppgaver er å vedlikeholde, oppgradere og forskjønne utearealene i borettslaget. Styret har ansvaret for fellesarealene i hele borettslaget, som består av 42 boenheter fordelt på 7 husrekker. Borettslaget disponerer store utearealer og grøntanlegg. Styret innhenter råd fra fagfolk til de ulike oppgavene som har med vedlikehold, oppgradering, trefelling og nyplanting før beslutninger tas og arbeidet igangsettes. Vedlikehold av fellesarealene dekkes gjennom felleskostnadene. Det er derfor viktig å se dette arbeidet under ett. Trefelling på fellesarealene igangsettes torsdag 27.mai Arbeidet vil gjennomføres torsdag 27. og fredag 28. mai. Henting av trevirke blir mandag 31. mai. Det er plukket ut noen trær som skal felles på ulike deler av fellesarealene. Arbeidet blir utført av Sivesind Trehjelp AS. • Eventuelle spørsmål og henvendelser rettes til Hallgeir Abrahamsen, ikke til de som jobber med trefellingen. • Beboerne må vise stor forsiktighet, holde avstand til arbeidet og respektere sperringer som settes opp. • Pass ekstra godt på barna disse dagene! Opparbeidelse av snuplass på enden av rekke 28 Av trafikksikkerhetsmessige hensyn, og for å unngå at plenen blir ødelagt foran rekke 28, er det opparbeidet en liten snuplass på enden av rekka. Arbeidet blir utført av Seim Maskin. Oldenborre i plenen ved rekke 26 og 32 Arbeidet med å reparere den ødelagte plenen etter oldenborre-angrepet vil bli igangsatt i neste uke. Arbeidet blir utført av gartnere fra EK-Hagesenter. Med vennlig hilsen styret Laila Bjørnsen Hallgeir Abrahamsen Andreas Storås Iversen