3. september 2021

Opprydding på fellesarealene, utenfor leilighetene og i egne hager

Det har blitt tradisjon å ha en opprydding på fellesarealene, på begge sider utenfor leilighetene og i egne hager etter skolestart om høsten. Denne oppryddingen kommer i tillegg til den vanlige høstdugnaden.

Containere til hageavfall vil være plassert på parkeringsplassene ved innkjørselen til rekke 22/24 og rekke 32 fra mandag 6. september.

Containerne er kun beregnet på hageavfall, kvist og kvast fra fellesarealene og egne hager, og vil eventuelt bli tømt etter behov i samråd med tillitsmennene og Ole-Jacob Hansen (950 26 207).

Eventuelt annet avfall fra fellesarealene eller egne hager som ikke skal i containerne samles ved søppelbodene til rekke 22/24 og 26/28. Styret vil sørge for at dette avfallet blir kjørt bort etter oppryddingen.

NB!! Det er viktig at det ikke blir kastet plastsekker eller annet avfall i containerne, de er kun beregnet på hageavfall!!

Dette er en ypperlig anledning til å fjerne diverse visne planter fra blomsterkasser, krukker, egne hekker og hager.

Det er kjøpt inn ugressmiddel dersom noen ønsker å fjerne ugress fra belegningsstein foran boder og ved egne inngangspartier før høst-dugnaden. Ugresset kan også fjernes med høytrykkspyler eller eddik.

Ta kontakt med Ole-Jacob Hansen ved behov for ugressmiddel.

Det minnes om at det i henhold til ordensreglene ikke er tillatt å felle, toppe eller beskjære trær på fellesarealene uten styrets samtykke.

Det er viktig at alt hageavfall, kvist og kvast fra fellesarealene og egne hager blir fjernet for å hindre at rotter og andre skadedyr finner mat og gjemmesteder, og får anledning til å formere seg.

Lykke til med opprydningsarbeidet!!

Med vennlig hilsen styret