15. oktober 2021

Informasjon fra styret

Dette skiltet kjenner alle som bor i Sprintveien Borettslag godt til.

Det står plassert ved innkjørslene til rekke 20, 22-24, 26-28 og 32 for å gjøre besøkende og beboere oppmerksom på at her er det parkering og innkjøring forbudt. Unntak fra regelen gjelder kun for rask av- og pålessing, noe som kommer tydelig frem i punkt 10 i ordensreglene for Sprintveien Borettslag:

«Kjøring innenfor borettslagets område skal begrenses til et minimum. Innkjøring er kun tillatt for av- og pålessing. Parkering for andelseiere, beboere og gjester skal kun foretas foran garasjene eller på de oppmerkede parkeringsplassene. Det er ikke tillatt å parkere eller lagre bobiler, camping-vogner, båter, varetilhengere eller anleggsbiler på borettslagets områder. Det er kun tillatt å lade kjøretøy, hybrid- og elbiler på godkjente ladestasjoner i garasjene. Garasjeporten skal alltid være lukket og låst.»

Ordensreglene gjelder for alle som bor, eller er på besøk, i Sprintveien Borettslag.

Likevel blir styret stadig gjort oppmerksom på at noen beboere ikke tar hensyn til denne ordensregelen. Det reageres på at det ofte blir parkert utenfor leilighetene og kjørt til og fra, også når det ikke er snakk om av- og pålessing.

Det forventes at det blir slutt på dette etter denne henvendelsen.

En av styrets oppgaver er å påse at borettslagets ordensregler blir fulgt. Det vil vi gjøre også når det gjelder punkt 10 i ordensreglene.

Med vennlig hilsen styret i Sprintveien Borettslag