19. mai 2022

Maling av dører og vinduer i sportsbodene

• Arbeidet med å skrape og male dørene og vinduene i sportsbodene starter mandag 23. mai. Av praktiske årsaker starter arbeidet i rekke 30 og 32. Arbeidet vil bli utført fortløpende i rekke 28, 26, 24, 22 og 20 alt ettersom været tillater det. Dører og vinduer skal skrapes og males.

• Dørhåndtakene vil bli justert eller skiftet ut og sportsbodene vil bli merket med leilighetsnummer, på samme måte som garasjeportene, etter at dørene er ferdig malt.

• Styret trenger tilgang til bodene enten ved at nøkkel merket med leilighetsnummer leveres til tillitsmannen i rekka, eller at boddøren står åpen. I første omgang gjelder dette rekke 30 og 32. De øvrige rekkene vil få beskjed etter hvert. Det antas at de fleste har to nøkler til bodene, hvis ikke så kan det være fornuftig å skaffe en ekstranøkkel.

• Eventuelle hengelåser som er montert på boddørene må låses opp og fjernes. Det er ikke tillatt å montere hengelåsene opp igjen etter at dørene er malt.

• Andelseiere som av sikkerhetsmessige årsaker ønsker å benytte anledningen til å skifte til sylinderlås på boddørene sender enten en epost til styret: styret@sprintveienborettslag.no eller tar kontakt med Hallgeir Abrahamsen: mobilnummer 906 94 760.

• Utskifting av dørlåser bekostes av den enkelte andelseier.

• Eventuelle spørsmål i forbindelse med malingsarbeidet rettes til Hallgeir Abrahamsen.

Med vennlig hilsen styret

Laila Bjørnsen       Hallgeir Abrahamsen       Ole-Jacob Hansen