28. april 2023

VÅRDUGNAD 2023

Vårdugnaden på fellesarealene blir i år lagt til uke 19, fra og med mandag 8. til og med mandag 15. mai. Containerne til hageavfall, vil være plassert på parkeringsplassene til rekke 22/24 og 26/28 fra mandag 8. til tirsdag 16. mai.

HUSK: Det er kun hageavfall, kvist og kvast fra fellesarealene og egne hager som skal kastes i containerne, ikke plastsekker eller annet avfall!

• Det er en fordel om tillitsmennene i hver rekke planlegger, organiserer og fordeler arbeidsoppgavene som skal utføres på fellesarealene i løpet av vårdugnaden

En av dagene i dugnadsuken bør være felles for de ulike rekkene

• For å gjøre avtaler om arbeidsfordeling kan det være greit med et rekkemøte i forkant av dugnaden. Rekkemøtene kan med fordel holdes på uteplassene

• Det er viktig at alle nye planter blir gjødslet og deretter vannet regelmessig fremover

• Plener skal rakes, gjødsles og vannes der det er behov

Det er viktig at det blir foretatt en skikkelig ryddesjau på alle fellesarealene og i egne hager i løpet av vårdugnaden. Sørg også for å fjerne alle visne planter fra egne hager, krukker og blomsterkasser

• Det skal gjøres en skikkelig lukejobb og etterfylles bark under alle hekker der det er behov

• Husk å fjerne ugress fra asfalt og belegningsstein ved egne inngangspartier og foran søppel- og sportsboder. Ikke glem å rydde og rake på utsiden av hekkene mot veien, parkeringsplassene og langs gangstiene

• Området ved sportsbodene på gavlveggene tilhører fellesarealet. Personlige eiendeler og andre ting som er plassert her skal fjernes i løpet av vårdugnaden

• Slangetromlene skal på plass igjen etter vinteren

I tillegg plikter hver enkelt andelseier i henhold til ordensreglene å rydde opp og holde god orden både på hagesiden og kjøkkensiden av sine leiligheter. Det er viktig å huske på at ditt rot er naboenes utsikt!

• Husk å fjerne løv fra takrennene på garasjene, bodene, overbygg og påbygg

• Utemøblene på fellesarealene trenger kanskje en omgang med vask og evt. treolje eller beis etter vinteren? Dette arbeidet fordeles mellom andelseierne i de ulike rekkene

• Lekeapparatene bør etterses og evt. smøres før de igjen tas i bruk etter vinteren

• Dersom det er behov for vaskemidler, treolje, beis, smøreolje, jord eller bark bes tillitsmennene i de ulike rekkene sende en e-post til: styret@sprintveienborettslag.no

• Det er nok av oppgaver, så det er bra at det er mange å fordele arbeidet på

I henhold til ordensreglene henstilles det til at alle andeler har en representant som deltar på dugnader i borettslaget.

Med vennlig hilsen styret