16. juni 2024

Generalforsamling i Sprintveien Borettslag 18. juni 2024

14. Valg 

Med bakgrunn i at borrettslagets to styremedlemmer (Rune Solberg og Hallgeir Abrahamsen) trekker seg fra sine verv midtveis i valgperioden, skal følgende verv i Sprintveien Borettslag besettes; 

•      14.1: Valg av styremedlem for 1 år 

•      14.2: Valg av styremedlem for 1 år 

•      14.3: Valg av styrets leder for 2 år 

•      14.4: Valg av to varamedlemmer til styret for 1 år 

•      14.5: Valg av leder og medlem til valgkomiteen for 1 år 

Valgkomiteen har følgende innstilling til Generalforsamlingen i Sprintveien Borrettslag; 

•      14.1: Valg av styremedlem for 1 år; 

                o      Som styremedlem, foreslås det nyvalg av Ingvild Barland, Sprintveien 30D 

•      14.2: Valg av styremedlem for 1 år; 

                o      Som styremedlem, foreslås det nyvalg av Bjørn-Erik Andresen, Sprintveien 30C 

•      14.3: Valg av styrets leder for 2 år 

                o      Som styrets leder, foreslås det gjenvalg av Laila Bjørnsen, Sprintveien 32E 

•      14.4; Valg av to varamedlemmer til styret for 1 år 

                o      Som vararepresentant til styret, foreslås det gjenvalg av Per Reidar Karlsen, 

                         Sprintveien 30F 

                o      Som vararepresentant til styret, foreslås det nyvalg av Anders Evason, Sprintveien 26A 

•      14.5: Valgkomiteen; 

                o      Leder; Undertegnede stiller seg disponibel til gjenvalg som leder av valgkomiteen 

                o      Medlem; Lene Sandnes, Sprintveien 32A

Kenneth Kristiansen 

Leder Valgkomiteen