14. mai 2018

Velkommen til vår nye hjemmeside

Borettslaget vårt har endelig fått sin egen nettside. Hensikten er å gjøre informasjon lettere tilgjengelig for alle beboere. Under fanen "Informasjon" vil dere finne Ordenregler, vedtekter og annen informasjon som er relevant for oss i Sprintveien Borettslag. Det meste av informasjonen er fritt tilgjengelig for alle, mens noen sider er begrenset til beboere. For å få full tilgang må du registrere deg som beboer. Da kan du se hvem som er tillitsmenn og deres kontaktinformasjon, du får tilgang til dokumenter som årsregnskap og du kan også registrere deg for å motta epost eller sms fra styret. Dette er noe styret sjeldent kommer til å benytte seg av, men det er hensiktsmessig når viktige beskjeder må gis ved kort varsel. Et eksempel på dette var da beboere måtte flytte biler på grunn av feiebil. I slike tilfeller er det praktisk at alle får rask beskjed. For å registrere deg som beboer, send en epost til styret@sprintveienborettslag.no som inneholder navn, epost, mobilnr og leilighetsnr. De av dere som har registrert dere med epost hos usbl vil få en aktiveringlink tilsendt på epost. Alle andre må registrere seg. Merk at det er kun de som er oppført som andelseiere som ligger i usbl sitt register. Samboere som ikke er oppført som andelseiere kan også sende epost til styret for bli registrert slik at de også ser informasjon for beboere.