10.aug. 2018

Nye garasjer blir forsinket

Grunnet ferieavvikling og oppdragsmengde er behandlingstiden for byggesøknader i Sandefjord kommune ganske lang for tiden. Det er anslått at byggesøknaden vil bli behandlet i oktober, som forsinker vårt prosjekt. Styret vil informere så snart vi vet mer.