30.sep. 2018

Byggestart nye garasjer er uke 42-43

Det begynner å nærme seg oppstart av garasjeprosjektet vårt. Det betyr at arbeidet med å tømme garasjene må igangsettes. SAMTLIGE GARASJER MÅ VÆRE TØMT I LØPET AV UKE 41 (innen 15 oktober), det vil si i løpet av de neste 2 ukene. Container til søppel og avfall fra garasjene blir allerede i morgen (mandag 1. oktober) plassert på den første parkeringsplassen tilhørende rekke 22/24. Ny container vil bli plassert på parkeringsplassen tilhørende rekke 26/28 så snart som mulig. Det er viktig at alle leser vedlegget om hva som ikke kan kastes i containeren. Avfall som ikke kan kastes i containeren må den enkelte selv sørge for å levere på Kastet. Befaring med entreprenør for å merke trær som må fjernes i forbindelse med oppstart av grunnarbeidene gjennomføres i morgen. felling av trær vil starte umiddelbart. Det viser seg at det ligger vann- og avløpsrør under garasjene ved rekke 20, noe som vil medføre ekstra gravearbeid her. Tillitsmennene vil bli innkalt til et kombinert informasjons- og høstdugnadsmøte i løpet av uke 43. Styret vil sørge for at informasjon til andelseierne vil bli lagt ut på nettsiden vår https://sprintveienborettslag.no/sider/nye-garasjer samt lagt i postkassene, underveis i byggeprosessen.