22. oktober 2018

Manglende belysning på utelykter og søppelboder

Som flere har bemerket er det fryktelig mørkt i søppelskur og langs innkjørslene våre. Dette kommer av at strømmen fra garasjene er frakoblet under byggeperioden. Det var strøm fra disse sikringsskapene som forsynte gatelykter, søppelboder og enkelte boder på enden av rekkehusene. Styret oppfordrer alle til å ha utelyset sitt på om natten i byggeperioden for å bedre situasjonen noe.