28. oktober 2018

Bruk av gjesteparkeringer

I en presset parkeringssituasjon som borettslaget opplever under byggeperioden, er det viktig at beboerne respekterer gjesteparkeringen til øvrige rekker. Det er kun noen få gjesteparkeringer reservert per rekke. Når beboere fra andre rekker feilparkerer, skaper det stor irritasjon blant naboene. Flere beboere avlaster presset ved å parkere på fotballbanen utenfor rekke 30 eller i enden av Diskosveien hvor alle boligene nå er fraflyttet. Styret oppfordrer de som har anledning til å gjøre det samme.