30. oktober 2018

Garasjeprosjektet rekke 30/32

Entreprenøren starter i morgen, tirsdag 30. eller eventuelt onsdag 31. oktober opp med grunnarbeidene til garasjerekken, som skal bygges mellom rekke 30 og 32. Det innebærer at andelseierne i disse to rekkene må tømme søppelhuset og finne annen plassering for beholdere til mat- restavfall og papir i byggeperioden. Tillitsmennene tar ansvar for å finne gode løsninger i samråd med andelseierne i de rekkene dette gjelder. Parkeringsplassene tilhørende rekke 32 kan ikke benyttes i bygge-perioden. Det er opp til hver enkelt å finne alternativ parkering. Området fra innkjørselen frem til huskroppen i rekke 32 er definert som anleggsområde i byggeperioden. Det betyr at alle som skal inn til leilighetene i rekke 32, både beboere og besøkende må vise hensyn og være forsiktige fremover når de ferdes på dette området.