30. mars 2019

Montering av skillebord i garasjer

Fra og med tirsdag 2. april begynner arbeidet med å montere skillebord på loftene. Rekke 28/30 er første rekke ut. Det betyr at bilen må være ute av garasjen og porten stå åpen fra tirsdag morgen. Arbeidet er beregnet til to dager per rekke. Når rekke 28/30 er ferdig forsetter arbeidet på neste garasje til alle er ferdige. Samtidig som snekkerne holder på vil også elektrikerne fullføre sitt arbeid på opplegget for el-bil lading.