18. juli 2019

Arbeider på fellesområdene

Garasjene er nå malt og strømmen på plass. Det gjenstår beplantning, steinlegging samt noen detaljer for å sette fellesområdene i fin stand etter alt gravearbeidet rundt garasjer og lekestativer det siste året. Dette arbeidet er nå i gang. Seim Maskin er i gang med å planere, montere kantstein og legge heller på fellesarealene i borettslaget. Arbeidet rundt den nye garasjen og bodene til rekke 30 og 32 er snart ferdige. Så fortsetter arbeidet med å fjerne gammel beplantning, montere kantstein og legge heller ved rekke 20. Fellesarealet mellom rekke 20 og 22 vil bli ryddet og planert for å gjøre det enklere å komme til med gressklipper. Det samme gjelder fellesarealet mellom rekke 26 og 30. Når Seim starter opp igjen etter en kort ferie står innkjørslene til rekke 22/24 og 26/28 og fellesarealene mellom rekke 26/28 og 30/32 for tur. EK vil starte å plante etter hvert som de ulike områdene blir ferdige. Det er også satt opp nye levegger på enden av garasjene til rekke 20/22, 24/26 og 28/30 for å skjule stiger og strøkasser. Styret ønsker alle fortsatt god sommer!