23. september 2019

Høstdugnad 2019

Høstdugnaden blir også i år lagt til uke 44 (28. oktober til 2. november) Minst en av dagene i løpet av dugnadsuka bør være felles for rekka. Containere til hageavfall vil være plassert på parkeringsplassene ved innkjørslene til rekke 22/24 og 26/28 fra 25. oktober til 4. november. Tillitsmannsmøte høsten 2019 Det er tradisjon å samle tillitsmennene, styret, vararepresentantene til styret og andre tillitsvalgte til et møte i forkant av høst- og vårdugnadene i borettslaget. Møtet blir i år lagt til torsdag 17. oktober i uke 42. Egen innkalling blir sendt til de det gjelder senere. Rekkemøter i forkant av høstdugnaden Det er en fordel om tillitsmennene i hver enkelt rekke innkaller til rekkemøter i forkant av høstdugnaden for å gjøre avtaler om tider og arbeidsfordeling. Rekkemøtene bør gjennomføres i løpet av uke 41 eller 42, og kan gjerne foregå på en av uteplassene. Maling av nye levegger i rekke 26 og rekke 30 Arbeidet utføres innen tirsdag 1. oktober. Leveggene inkludert toppbord skal males i husfargen. Ta kontakt med Andreas Storås Iversen i 20 A (404 80 146) ved behov for malingsprodukter. Egenoppsatte levegger, rekkverk, gelender og gjerder Det minnes om at hver enkelt andelseier er ansvarlig for jevnlig maling og vedlikehold av egenoppsatte levegger, rekkverk, gelender og gjerder på begge sider av leilighetene. Frist for å utføre dette arbeidet er 01.10. Oppsett av levegger, rekkverk, gelender og gjerder er søknadspliktige, og skal alltid males i husfargen. Med vennlig hilsen styret