30. mars 2020

Ekstra containere til hageavfall kommer tirsdag 31. mars

Mange andelseiere har startet arbeidet med å rydde på fellesarealene, utenfor leilighetene og i egne hager. For å gjøre ryddejobben enklere er det bestilt to containere til hageavfall som kommer tirsdag 31. mars og blir stående til over påske. Containerne kommer i tillegg til den vanlige vårdugnaden. De fleste av oss har fått hverdagen snudd på hodet i disse Korona-tider. Mange tilbringer dagene hjemme for å ta vare på egne barn, og noen er kanskje permittert fra sine vanlige jobber. Styret har lagt merke til at flere andelseiere har benyttet tiden til å rydde på fellesarealene, utenfor leilighetene og i egne hager. Denne oppryddingen kommer i tillegg til den vanlige vårdugnaden. For å gjøre ryddejobben enklere er det bestilt to containere til hageavfall som vil være plassert på parkeringsplassene ved innkjørselen til rekke 22/24 og 26/28 fra tirsdag 31. mars til over påske. Den siste parkeringsplassen ved innkjørselen til rekke 22/24 og den første parkeringsplassen ved innkjørselen til rekke 26/28 vil være reservert til containeren denne perioden. Containerne er kun beregnet på hageavfall, kvist og kvast fra fellesarealene og egne hager og vil bli tømt etter behov i samråd med tillitsmennene og Andreas Storås Iversen. !!NB! Det er viktig at det ikke blir kastet plastsekker eller annet avfall i containeren, den er kun beregnet på hageavfall!! Dette er en ypperlig anledning til å fjerne diverse visne planter fra blomsterkasser, krukker, egne hekker og hager. Det minnes om at det i henhold til ordensreglene ikke er tillatt å felle, toppe eller beskjære trær på fellesarealene uten styrets samtykke. Det er viktig at alt hageavfall, kvist og kvast fra fellesarealene og egne hager blir fjernet for å hindre at rotter finner mat og gjemmesteder og får anledning til å formere seg.