Alle nyheter


HUSK: I morgen tirsdag 23. april blir det foretatt service på garasjeportene!

Bilen må flyttes ut av garasjen før kl 08.00.

Med vennlig hilsen styret

20. april 2024

VÅRDUGNAD 2024

Vårdugnaden på fellesarealene blir i år lagt til uke 18 (29. april - lørdag 4. mai)

Containerne til hageavfall, vil være plassert på parkeringsplassene ved innkjørslene til rekke 22/24 og 26/28 fra torsdag 25. april til tirsdag 7. mai

HUSK: Det er kun hageavfall, kvist og kvast fra fellesarealene og egne hager som skal kastes i containerne, ikke plastsekker eller annet avfall!!

·      En av dagene i dugnadsuken bør være felles for de ulike rekkene

·      Det er viktig at det blir foretatt en skikkelig ryddesjau på alle fellesarealene og i egne hager i løpet av vårdugnaden. Sørg også for å fjerne alle visne planter fra egne hager, krukker og blomsterkasser

·      I tillegg plikter hver enkelt andelseier i henhold til ordensreglene å rydde opp og holde god orden både på hagesiden og kjøkkensiden av sine leiligheter

Det er viktig å huske på at ditt rot er naboenes utsikt!

·      Det er nok av oppgaver, så det er bra at det er mange å fordele arbeidet på

I henhold til ordensreglene henstilles det til at alle andeler har en representant som deltar på dugnader i borettslaget

Med vennlig hilsenstyret

·       En representant for Igland Garasjen vil foreta service på garasjeportene fra morgenen av tirsdag 23. april.

·       Samtlige garasjer vil bli åpnet og lukket for inspeksjon og service.

·       Biler kan derfor ikke være parkert i garasjene når dette arbeidet utføres.

·      Det betyr at alle må flytte bilene ut av garasjene før kl. 08.00 denne dagen!

 

 

Med vennlig hilsen styret

 

Laila Bjørnsen     Hallgeir Abrahamsen          Rune Solberg

Styret har vært i kontakt med feiervesenet og avdelingen for brann og sikkerhet i Sandefjord kommune angående tilbakemeldinger fra siste feierunde i og tidligere ettersyn/befaringer i borettslaget vårt.

I den forbindelse har feiervesenet bedt om skriftlig tilbakemelding med opplysninger fra hver enkelt andel med hensyn til ildsteder og ankomst til loft.

Ildsteder

Når det gjelder ildsteder må hver enkelt andel oppgi om de har ildsted eller ikke, eventuelt hvor mange og om de er i bruk eller ikke.

Tilgang til loft

Det er et krav at feieren skal komme seg trygt og sikkert opp på loftet i forbindelse med feiing. Minimums kravet er en aluminium stige i riktig lengde som kan festes i loftluka. Trestiger aksepteres ikke. Nedfellbar loftstige er det gunstigste, men er ikke et krav. Benytt tilbakemeldingsskjema som er lagt ut i postkassene innen onsdag 17. februar 2024!

Vennlig hilsen styret

Laila Bjørnsen        Hallgeir Abrahamsen        Rune Solberg

  • I forbindelse med værskifte, regn og snøsmelting oppfordrer styret hver enkelt andelseier til å sjekke kjellernedgangene for å unngå vanninntrengning.
  • Sørg for at snø og is fjernes foran kjellerdørene for å unngå at vann kommer inn via felles kjellertrapp og videre inn i leilighetene.
  • Om nødvendig, tett åpning under dørterskel inn til egen leilighet fra ytre kjeller.
              Med vennlig hilsen styret

              Laila Bjørnsen       Hallgeir Abrahamsen      Rune Solberg

20. januar 2024

Fjerning av snø

Fjerning av snø foran og under garasjeportene

  • Det er viktig at snøen foran og under garasjeportene blir fjernet regelmessig. Sjekk alltid at garasjeporten er skikkelig lukket etter bruk.

Fjerning av snø foran alle dører og ventiler

  • Dette gjelder både boddører, kjellerdører, terrasse- og balkongdører. 
  • Det minnes om at kjellerdørene, terrasse- og balkongdørene fungerer som rømmningsveier.
  • Sørg også for å fjerne snø foran ventiler i kjelleretasjen.

Fjerning av snø fra balkonger, tilbygg og terrasser på påler

  • Foreløpig er snøen lett, men det vil raskt endre seg når det kommer regn. Andelseierne bør derfor sørge for å fjerne snø fra balkonger samt stuetilbygg og terrasser som står på påler mens snøen ennå er lett.


Med vennlig hilsen styret

Laila Bjørnsen        Hallgeir Abrahamsen        Rune Solberg


· Foreløpiger snøen lett, men det vil raskt endre seg hvis det kommer regn

· Andelseiernebør derfor sørge for å fjerne snø fra balkonger samt stuetilbygg og terrasser somstår på påler

· Sørg ogsåfor å fjerne snø foran terrasse- og balkongdører samt kjellerdørene for å unngåråteskader

· Detminnes om at kjellerdørene fungerer som rømningsvei

GODT NYTT ÅR!

Med vennlig hilsen styret

Laila Bjørnsen       Hallgeir Abrahamsen       RuneSolberg

Styret har i samarbeid med Usbl utarbeidet og vedtatt budsjettfor 2024 for Sprintveien Borettslag. Det er i budsjettet tatt hensyn tilplanlagte kostnader i året som kommer.

Felleskostnader drift skal dekke alle normale driftskostnadersamt avsetning til sparing og fremtidig vedlikehold.

I samråd med Usbl har styret vedtatt økning av felleskostnaderdrift med 2,74% fra 01.01.2024.

Det betyr i praksis at felleskostnader drift økes til kr. 3743,-fra samme dato.

I henhold til gjeldende regler skal andelseierne varsles skriftligen måned før endringer av felleskostnader drift trer i kraft. Noe som blirivaretatt gjennom denne informasjonen som varsles skriftlig på papir, lagt ipostkassene til hver enkelt andelseier, og digitalt på borettslagets nettside.

Styret har tidligere informert andelseierne om at (18.12.2022)det fra januar 2023 ble innført en automatisert regulering av felleskostnaderfinans i forhold til hvordan renten går opp eller ned. Andelseierne oppfordrestil selv å følge med på «Min side» hos Usbl for å følge med på renteutviklingenspåvirkning av felleskostnadene.

Med vennlig hilsenstyret

Laila Bjørnsen       Hallgeir Abrahamsen       Rune Solberg

12. oktober 2023

Høstdugnad 2023

Det er lagt ut informasjon om høstdugnaden i postkassene. I år er dugnaden lagt til uke 43 - fra mandag 23. til og med lørdag 28. oktober. Containere blir plassert ved innkjørslene til rekke 22/24 og rekke 26/28. Her blir de stående fra torsdag 19. oktober til mandag 6. november. Husk at disse kun er beregnet på hageavfall, ikke plastsekker, blomsterpotter etc.

Lykke til med høstdugnaden!


Arbeidet med å male balkongene er i gang. Det skal males 2 strøk.

Malerne har startet i rekke 32 og vil fortsette arbeidet fortløpende i rekke 30, 28, 26, 22 og 20.

Malingsarbeid er væravhengig, det er derfor vanskelig å angi eksakt tid for oppstart og ferdigstillelses av hver enkelt husrekke.

Det er viktig at ting som kan stå i veien for arbeidet flyttes unna, slik at malerne kommer enkelt til der de skal jobbe.

Eventuelle spørsmål i forbindelse med malingsarbeidet rettes til styret@sprintveienborettslag.no

God sommer!

Med vennlig hilsen styret

Laila Bjørnsen        Hallgeir Abrahamsen        Rune Solberg


Innkalling til ordinær generalforsamling i Sprintveien Borettslag tirsdag 20. juni 2023 kl. 19.00 på Torp Hotel ligger nå i postkassene.

Påmelding til generalforsamling innen mandag 12. juni 2023 på e-post til styret eller ved å benytte svarslippen. Husk å gi beskjed hvis du/dere ønsker å bli igjen for å spise etter at den formelle delen av generalforsamlingen er avsluttet.

Med vennlig hilsen styret


I henhold til lov om Borettslag § 7-4 varsles det herved om at ordinær generalforsamling for Sprintveien Borettslag vil bli avholdt tirsdag 20. juni 2023 kl. 19.00 på Torp Hotel.

Saker som ønskes behandlet på generalforsamlingen må være levert skriftlig via e-post til styret@sprintveienborettslag.no senest onsdag 31.05.2023.

Det gjøres oppmerksom på at det bare er saker som er nevnt i innkallingen som kan behandles på generalforsamlingen.

For å sikre effektiv og god behandling av slike saker, ber styret om følgende:

• Det bør gå klart frem at saken ønskes behandlet på generalforsamlingen.

• Forslagsstilleren lager en kort redegjørelse for saken og formulerer et konkret forslag til vedtak. Dette vil hjelpe generalforsamlingen med å behandle og ta stilling til saken.

Styret vil behandle innkomne saker, og komme med sin innstilling i innkallingen. Hvis en sak anses lite egnet for behandling på generalforsamlingen, vil styret drøfte med forslagsstilleren om saken heller bør behandles på et styremøte.

Innkalling med dagsorden og vedlegg blir tilsendt mellom 8 og 20 dager før generalforsamlingen.

Med vennlig hilsen styret i Sprintveien Borettslag

Laila Bjørnsen       Hallgeir Abrahamsen       Ole-Jacob Hansen


4. mai 2023

NM-Sprintorientering

Sandefjord Orienteringsklubb arrangerer Norgesmesterskap i Sprintorientering 2023.

NM-Sprintorientering vil berøre Sprintveien Borettslag lørdag 6. mai mellom klokken 12.00 og 15.00.

Når løpet har kommet til vårt borettslag er det semifinaler, og antall løpere er da redusert.

Det er den østre delen av borettslaget som er berørt.

Det vil bli satt opp noen sperrebånd og en port vil bli stengt mens semifinalen pågår. Dette vil bli gjort av arrangørene fredag kveld.

Poster vil bli satt ut lørdag morgen.

Det er viktig at sperrebånd og poster får stå i fred til arrangementet er avsluttet.

Sandefjord Orienteringsklubb oppfordrer beboerne til å se løpet.

Med vennlig hilsen styret


28. april 2023

VÅRDUGNAD 2023

Vårdugnaden på fellesarealene blir i år lagt til uke 19, fra og med mandag 8. til og med mandag 15. mai. Containerne til hageavfall, vil være plassert på parkeringsplassene til rekke 22/24 og 26/28 fra mandag 8. til tirsdag 16. mai.

HUSK: Det er kun hageavfall, kvist og kvast fra fellesarealene og egne hager som skal kastes i containerne, ikke plastsekker eller annet avfall!

• Det er en fordel om tillitsmennene i hver rekke planlegger, organiserer og fordeler arbeidsoppgavene som skal utføres på fellesarealene i løpet av vårdugnaden

En av dagene i dugnadsuken bør være felles for de ulike rekkene

• For å gjøre avtaler om arbeidsfordeling kan det være greit med et rekkemøte i forkant av dugnaden. Rekkemøtene kan med fordel holdes på uteplassene

• Det er viktig at alle nye planter blir gjødslet og deretter vannet regelmessig fremover

• Plener skal rakes, gjødsles og vannes der det er behov

Det er viktig at det blir foretatt en skikkelig ryddesjau på alle fellesarealene og i egne hager i løpet av vårdugnaden. Sørg også for å fjerne alle visne planter fra egne hager, krukker og blomsterkasser

• Det skal gjøres en skikkelig lukejobb og etterfylles bark under alle hekker der det er behov

• Husk å fjerne ugress fra asfalt og belegningsstein ved egne inngangspartier og foran søppel- og sportsboder. Ikke glem å rydde og rake på utsiden av hekkene mot veien, parkeringsplassene og langs gangstiene

• Området ved sportsbodene på gavlveggene tilhører fellesarealet. Personlige eiendeler og andre ting som er plassert her skal fjernes i løpet av vårdugnaden

• Slangetromlene skal på plass igjen etter vinteren

I tillegg plikter hver enkelt andelseier i henhold til ordensreglene å rydde opp og holde god orden både på hagesiden og kjøkkensiden av sine leiligheter. Det er viktig å huske på at ditt rot er naboenes utsikt!

• Husk å fjerne løv fra takrennene på garasjene, bodene, overbygg og påbygg

• Utemøblene på fellesarealene trenger kanskje en omgang med vask og evt. treolje eller beis etter vinteren? Dette arbeidet fordeles mellom andelseierne i de ulike rekkene

• Lekeapparatene bør etterses og evt. smøres før de igjen tas i bruk etter vinteren

• Dersom det er behov for vaskemidler, treolje, beis, smøreolje, jord eller bark bes tillitsmennene i de ulike rekkene sende en e-post til: styret@sprintveienborettslag.no

• Det er nok av oppgaver, så det er bra at det er mange å fordele arbeidet på

I henhold til ordensreglene henstilles det til at alle andeler har en representant som deltar på dugnader i borettslaget.

Med vennlig hilsen styret


25. april 2023

Trampoliner og partytelt

• Styret har blitt gjort oppmerksom på at enkelte andelseiere er tidlig ute med å montere opp trampoliner og partytelt i år.

• I henhold til ordensreglene er trampoliner og partytelt sesongartikler som i sin helhet skal demonteres og pakkes bort for lagring i forbindelse med høstdugnaden, og eventuelt monteres opp igjen i forbindelse med vårdugnaden.

• Det minnes samtidig om at vi har retningslinjer for bruk av trampoliner i borettslaget. Dersom man velger å montere en trampoline på egen hageflekk, så er det foreldrenes ansvar å sørge for at disse blir fulgt opp.

I år er det spesielt viktig at trampoliner og partytelt ikke blir montert opp slik at de står i veien for håndverkerne, snekkere og malere, før arbeidet med å rehabilitere balkongene er helt ferdig.

Med vennlig hilsen styret

Laila Bjørnsen      Hallgeir Abrahamsen      Ole-Jacob Hansen


• Det kommer feiebil fra morgenen av mandag 24. april for å feie og fjerne strøsand fra innkjørslene, parkeringsplassene og foran garasjene.

• Det betyr at alle kjøretøy må fjernes fra disse områdene om kvelden søndag 23. april eller tidlig om morgenen mandag 24. april, slik at de ikke står i veien for feiingen.

• Sett bilene i garasjene og/eller parker langs Sprintveien, bort fra Borettslagets fellesområder mens feiingen pågår.

• Sørg også for å koste strøsand fra eget inngangsparti ut i innkjørslene slik at alt blir tatt med og fjernet når feiebilen er her.

• Det er viktig at strøsanden ikke blir kostet ut på gresset!

• I forbindelse med brøyting har strøsand havnet på gressplenen ved siden av innkjørslene, sørg for at denne blir raket bort fra plenen og ut på asfalten for å kunne bli fjernet samtidig.

Med vennlig hilsen styret

Laila Bjørnsen      Hallgeir Abrahamsen      Ole-Jacob Hansen


• En representant for Igland Garasjen vil foreta service på garasjeportene fra morgenen av torsdag 20. april.

• Samtlige garasjer vil bli åpnet og lukket for inspeksjon og service.

• Biler kan derfor ikke være parkert i garasjene når arbeidet utføres.

• Det betyr at alle må flytte bilene ut av garasjene før kl. 08.00 denne dagen!

Med vennlig hilsen styret

Laila Bjørnsen      Hallgeir Abrahamsen      Ole-Jacob Hansen


Som de fleste nok har fått med seg, øker de kommunale avgiftene i Sandefjord Kommune med 27% i 2023. Til orientering har styret i samråd med Usbl budsjettert med en økning på 6,5% mot 2022 -kostnadene.

Denne vesentlige økningen i kommunale avgifter er ikke hensyntatt i budsjettet eller de innkrevde felleskostnadene, som skal ivareta driftskostnadene. Økningen i kommunale avgifter vil ellers «spise av» lagets likviditet dersom dette ikke hensyntas.

Styret har i samråd med Usbl bestemt at felleskostnadene økes med kr. 250,- per måned gjeldende fra og med 01.05.2023.

I henhold til gjeldende regler er varslingsplikten 1 måned før endringen trer i kraft. Varslingsplikten er ivaretatt med denne informasjonen som både blir lagt i postkassene til hver enkelt andelseier og på nettsiden til Sprintveien Borettslag.

Med vennlig hilsen styret

Laila Bjørnsen      Hallgeir Abrahamsen      Ole-Jacob Hansen


I forbindelse med rehabiliteringen av balkongene i 2. etasje er det naturlig å minne om andelseiernes vedlikeholdsplikt i henhold til vedtektene for Sprintveien Borettslag; kapittel 5 punkt 9:

«Påbygg, tilbygg, innredning av kjeller, terrasser etc, som er oppført av andelseieren for egen regning og risiko pliktes vedlikeholdt av den enkelte andelseier uten kostnad for borettslaget med unntak av maling/beis i forbindelse med borettslagets rutinemessige maling og beising av borettslagets bygninger. Bygningsmessige feil/mangler ved slike installasjoner er andelseierens ansvar i forhold til senere eiere av andelen.»

Med vennlig hilsen styret

Laila Bjørnsen      Hallgeir Abrahamsen      Ole-Jacob Hansen


Generalforsamlingen i Sprintveien Borettslag vedtok 21.06.2022 at styret skulle iverksette nødvendig vedlikehold og rehabilitering av balkongene i 2. etasje i rekke 20, 22, 26, 28, 30 og 32 (ref. sak 6). Rekke 24 er ferdig rehabilitert.

Det er Tømrer Bruun som skal utføre arbeidet. De starter med å rigge seg opp med arbeidsbrakke og annet utstyr mandag førstkommende. Arbeidet starter i rekke 32 og fortsetter deretter fortløpende med rekke 30, 28, 26, 22 og 20. Arbeidsbrakken blir i første omgang plassert på parkeringsplassen nærmest innkjørselen til rekke 26/28. Parkeringsplassen blir merket med kjegler i løpet av helgen og kan ikke benyttes fra og med samme tidspunkt.

Rekke 32 er allerede informert om at alt som står på balkongene i 2. etasje må ryddes bort. Det samme gjelder alt som kan stå i veien på terrassene i 1. etasje. Det er hver enkelt andelseiers ansvar å sørge for at snekkerne kommer til der de skal uten å måtte flytte på ting, eller være redd for å skade ting som ikke er ryddet bort. Det må til enhver tid være fri passasje og tilgang fra hagesiden for å komme inn med stillaser og materialer mens arbeidet pågår.

Det vil bli sendt ut nærmere informasjon til hver enkelt rekke etter hvert som arbeidet skrider frem.

Styret vil holde tillitsmennene i de enkelte rekkene informert underveis i prosessen.

Med vennlig hilsen styret

Laila Bjørnsen       Hallgeir Abrahamsen       Ole-Jacob Hansen


19. desember 2022

Felleskostnader finans

30. november varslet styret en økning i felleskostnadene på kr. 320,- per måned gjeldende fra og med 01.01.2023.

Etter dette har det vært ytterligere renteheving knyttet til lånet Sprintveien Borettslag har i Handelsbanken.

Styret har i den forbindelsen blitt kontaktet av Usbl som foreslår at vi øker felleskostnadene finans (renter/avdrag) med ytterligere kr. 30,- per måned for å holde tritt med denne utviklingen.

Styret er enig i dette forslaget fra Usbl. Det betyr at felleskostnadene totalt økes med kr. 350,- per måned fra og med 01.01.2023.

Usbl opplyser om at økning av felleskostnader finans ikke er varslingspliktig overfor andelseierne på samme måte som økning av felleskostnader for drift, som skal varsles skriftlig en måned før igangsettelse.

Styret har også blitt informert om at det på nyåret vil bli en automatisert regulering av felleskostnader finans i forhold til hvordan renten går opp eller ned. Andelseierne oppfordres til selv å følge med på «Min side» hos Usbl for å følge med på renteutviklingens påvirkning på felleskostnadene.

Med vennlig hilsen styret

Laila Bjørnsen       Hallgeir Abrahamsen       Ole-Jacob Hansen


Styret har i samarbeid med Usbl utarbeidet og vedtatt budsjett for 2023 for Sprintveien Borettslag. Det er i budsjettet tatt hensyn til planlagte kostnader i året som kommer. Generell prisstigning er lagt inn basert på siste kjente KPI. Lånekostnader er budsjettert med dagens rente.

Felleskostnadene skal dekke alle normale driftskostnader samt avsetning til sparing, fremtidig vedlikehold og finanskostnader knyttet til felleslån.

I samråd med Usbl har styret vedtatt økning av felleskostnader med 6,5% fra 01.01.2023. Det betyr i praksis at felleskostnadene økes med kr. 320,- pr. måned fra og med 01.01.2023.

I henhold til gjeldende regler skal andelseierne varsles skriftlig en måned før endringen trer i kraft. Noe som blir ivaretatt gjennom denne informasjonen som både varsles skriftlig på papir, lagt i postkassene til hver enkelt andelseier, og digitalt på borettslagets nettside.

Med vennlig hilsen styret

Laila Bjørnsen       Hallgeir Abrahamsen       Ole-Jacob Hansen


9. oktober 2022

Høstdugnad 2022

Det er i dag lagt ut informasjon om høstdugnaden i postkassene. I år er dugnaden lagt til uke 43 - fra mandag 24. til og med lørdag 29. oktober. Containere blir plassert ved innkjørslene til rekke 22/24 og rekke 26/28 . Her blir de stående fra torsdag 20. oktober til fredag 4. november. Husk at disse kun er beregnet på hageavfall, ikke plastsekker, blomsterpotter etc. 


Lykke til med høstdugnaden!

• Seim entreprenør kommer for å friske opp merkingen på parkeringsplassene fra morgenen av fredag 30. september.

Det betyr at alle kjøretøy må fjernes fra parkeringsplassene ved rekke 20, rekke 22/24, rekke 26/28 og rekke 32 om kvelden torsdag 29. september eller innen kl.08.00 om morgenen fredag 30. september, slik at de ikke står i veien for oppmerkingen.

• Sett bilene i eller foran garasjene eller parker langs veien, borte fra parkeringsplassene, mens arbeidet pågår og frem til malingen er tørr fredag ettermiddag.

Det er ikke tillatt å parkere i innkjørslene, foran leilighetene eller på grøntarealene mens oppmerkingen pågår.

Med vennlig hilsen styret

Laila Bjørnsen        Hallgeir Abrahamsen       Ole-Jacob Hansen


Det har blitt tradisjon å ha en opprydding på fellesarealene, på begge sider utenfor leilighetene og i egne hager etter skolestart om høsten. Denne oppryddingen kommer i tillegg til den vanlige høstdugnaden.

Det minnes om at andelseierne i henhold til ordensreglene plikter å rydde opp og holde god orden på begge sider av leilighetene.

Containere til hageavfall vil være plassert på parkeringsplassene ved innkjørslene til rekke 22/24 og rekke 26/28 fra torsdag 1. september til mandag 12. september.

Containerne er kun beregnet på hageavfall, kvist og kvast fra fellesarealene og egne hager, og vil eventuelt bli tømt etter behov i samråd med tillitsmennene og Ole-Jacob Hansen (950 26 207).

Eventuelt annet avfall fra fellesarealene som ikke skal i containerne samles ved søppelbodene til rekke 22/24 og 26/28.

Styret vil sørge for at dette avfallet blir kjørt bort etter oppryddingen.

NB!! Det er viktig at det ikke blir kastet plastsekker eller annet avfall i containerne, de er kun beregnet på hageavfall!!

Dette er en ypperlig anledning til å fjerne diverse visne planter fra blomsterkasser, krukker, egne hekker og hager.

Det er kjøpt inn ugressmiddel dersom noen ønsker å fjerne ugress fra belegningsstein foran boder og ved egne inngangspartier før høst-dugnaden. Ugresset kan også fjernes med høytrykkspyler, eddik eller grovt salt. Ta kontakt med styret ved behov for ugressmiddel.

Det minnes om at det i henhold til ordensreglene ikke er tillatt å felle, toppe eller beskjære trær på fellesarealene uten styrets samtykke.

Det er viktig at alt hageavfall, kvist og kvast fra fellesarealene og egne hager blir fjernet for å hindre at rotter og andre skadedyr finner mat og gjemmesteder, og får anledning til å formere seg.

Med vennlig hilsen styret


• Det gjenstår noe malingsarbeid på boddørene.

• Styret antar at de fleste har to nøkler til bodene, hvis ikke så kan det være fornuftig å skaffe en ekstranøkkel.

• For å sluttføre arbeidet trengs det tilgang til sportsbodene enten ved at nøkler merket med leilighetsnummer leveres til tillitsmannen i rekka, eller at boddøren står ulåst. Dette gjelder alle sportsbodene i borettslaget.

• Tillitsmennene har fått en pose med merkelapper til alle boddørene i sin rekke.

• Dørhåndtakene vil bli skiftet ut og sportsbodene vil bli merket med leilighetsnummer, på samme måte som garasjeportene, etter at dørene er ferdig malt.

• Det minnes om at det ikke er tillatt å montere hengelåsene opp igjen etter at dørene er malt.

• Andelseiere som av sikkerhetsmessige årsaker ønsker å benytte anledningen til å skifte til sylinderlås på boddørene sender enten en epost til styret: styret@sprintveienborettslag.no eller tar kontakt med Hallgeir Abrahamsen: mobilnummer 906 94 760.

• Utskifting av dørlåser bekostes av den enkelte andelseier.

• Eventuelle spørsmål i forbindelse med malingsarbeidet rettes til Hallgeir Abrahamsen.

Med vennlig hilsen styret

Laila Bjørnsen       Hallgeir Abrahamsen       Ole-Jacob Hansen


Ordinær generalforsamling for Sprintveien Borettslag 2022 avholdes tirsdag 21. juni kl. 19.00 på Torp Hotel.

Forhåndsvarsel ble gitt skriftlig som postkassepost og på nettsiden vår 13. mai.

Innkalling med vedlegg og svarslipp ble levert i postkassene 9. juni.

Frist for å melde seg på til generalforsamlingen er 14. juni; enten digitalt til styret@sprintveienborettslag.no eller ved å legge svarslippen i postkassa til Hallgeir Abrahamsen i 

24 C.

Vel møtt!

Med vennlig hilsen styret

Laila Bjørnsen        Hallgeir Abrahamsen        Ole-Jacob Hansen


• Arbeidet med å skrape og male dørene og vinduene i sportsbodene starter mandag 23. mai. Av praktiske årsaker starter arbeidet i rekke 30 og 32. Arbeidet vil bli utført fortløpende i rekke 28, 26, 24, 22 og 20 alt ettersom været tillater det. Dører og vinduer skal skrapes og males.

• Dørhåndtakene vil bli justert eller skiftet ut og sportsbodene vil bli merket med leilighetsnummer, på samme måte som garasjeportene, etter at dørene er ferdig malt.

• Styret trenger tilgang til bodene enten ved at nøkkel merket med leilighetsnummer leveres til tillitsmannen i rekka, eller at boddøren står åpen. I første omgang gjelder dette rekke 30 og 32. De øvrige rekkene vil få beskjed etter hvert. Det antas at de fleste har to nøkler til bodene, hvis ikke så kan det være fornuftig å skaffe en ekstranøkkel.

• Eventuelle hengelåser som er montert på boddørene må låses opp og fjernes. Det er ikke tillatt å montere hengelåsene opp igjen etter at dørene er malt.

• Andelseiere som av sikkerhetsmessige årsaker ønsker å benytte anledningen til å skifte til sylinderlås på boddørene sender enten en epost til styret: styret@sprintveienborettslag.no eller tar kontakt med Hallgeir Abrahamsen: mobilnummer 906 94 760.

• Utskifting av dørlåser bekostes av den enkelte andelseier.

• Eventuelle spørsmål i forbindelse med malingsarbeidet rettes til Hallgeir Abrahamsen.

Med vennlig hilsen styret

Laila Bjørnsen       Hallgeir Abrahamsen       Ole-Jacob Hansen


Det vil bli avholdt ordinær generalforsamling i Sprintveien Borettslag

tirsdag 21. juni 2022.

• Saker som ønskes behandlet på generalforsamlingen må være levert skriftlig til styret, enten i postkassen til Hallgeir Abrahamsen i 24 C, eller innsendt via epost til styret@sprintveienborettslag.no senest tirsdag 31.05.22.

Det gjøres oppmerksom på at det bare er saker som er nevnt i innkallingen som kan behandles på generalforsamlingen.

For å sikre effektiv og god behandling av slike saker, ber styret om følgende:

• Det bør gå klart frem at saken ønskes behandlet på generalforsamlingen.

• Forslagsstilleren lager en kort redegjørelse for saken og formulerer et konkret forslag til vedtak. Dette vil hjelpe generalforsamlingen med å behandle og ta stilling til saken.

Styret vil behandle innkomne saker, og komme med sin innstilling i innkallingen. Hvis en sak anses lite egnet for behandling på generalforsamlingen, vil styret drøfte med forslagsstilleren om saken heller bør behandles på et styremøte.

Innkalling med dagsorden og vedlegg blir i henhold til gjeldende regler tilsendt mellom 8 og 20 dager før generalforsamlingen.

Med vennlig hilsen styret i Sprintveien Borettslag

Laila Bjørnsen      Hallgeir Abrahamsen      Ole-Jacob Hansen


27. april 2022

VÅRDUGNAD 2022

Vårdugnaden på fellesarealene blir i år lagt til uke 19, fra og med mandag 9. til og med fredag 13. mai. Containerne til hageavfall, vil være plassert på parkeringsplassene til rekke 22/24 og 26/28 fra mandag 2. til mandag 16. mai.

HUSK: Det er kun hageavfall, kvist og kvast fra fellesarealene og egne hager som skal kastes i containerne, ikke plastsekker eller annet avfall!


FEIEBIL ONSDAG 20. APRIL 2022

• Det kommer feiebil fra morgenen av onsdag 20. april for å feie og fjerne strøsand og annet «rusk og rask» fra innkjørslene, parkeringsplassene og foran garasjene.

• Det betyr at alle kjøretøy må fjernes fra disse områdene om kvelden tirsdag 19. april eller tidlig om morgenen onsdag 20. april, slik at de ikke står i veien for feiingen.

• Sett bilene i garasjene og/eller parker langs Sprintveien, borte fra Borettslagets fellesområder mens feiingen pågår.

• Sørg også for å koste strøsand og annet «rusk og rask» fra eget inngangsparti ut i innkjørslene slik at alt blir tatt med og fjernet samtidig.

• Det er viktig at strøsand ikke blir kostet ut på gresset!

SERVICE PÅ GARASJEPORTENE TORSDAG 21. APRIL 2022

• En representant for Igland Garasjen vil foreta service på garasjeportene fra morgenen av torsdag 21. april.

• Samtlige garasjer vil bli åpnet og lukket for inspeksjon og service.

• Biler kan derfor ikke være parkert i garasjene når dette arbeidet utføres.

• Det betyr at alle må flytte bilene ut av garasjene før kl. 08.00 denne dagen!

Med vennlig hilsen styret

Laila Bjørnsen      Hallgeir Abrahamsen      Ole-Jacob Hansen


FEIEBIL ONSDAG 20. APRIL 2022

• Det kommer feiebil fra morgenen av onsdag 20. april for å feie og fjerne strøsand og annet «rusk og rask» fra innkjørslene, parkeringsplassene og foran garasjene.

• Det betyr at alle kjøretøy må fjernes fra disse områdene om kvelden tirsdag 19. april eller tidlig om morgenen onsdag 20. april, slik at de ikke står i veien for feiingen.

• Sett bilene i garasjene og/eller parker langs Sprintveien, borte fra Borettslagets fellesområder mens feiingen pågår.

• Sørg også for å koste strøsand og annet «rusk og rask» fra eget inngangsparti ut i innkjørslene slik at alt blir tatt med og fjernet samtidig.

• Det er viktig at strøsand ikke blir kostet ut på gresset!


SERVICE PÅ GARASJEPORTENE TORSDAG 21. APRIL 2022

• En representant for Igland Garasjen vil foreta service på garasjeportene fra morgenen av torsdag 21. april.

• Samtlige garasjer vil bli åpnet og lukket for inspeksjon og service.

• Biler kan derfor ikke være parkert i garasjene når dette arbeidet utføres.

• Det betyr at alle må flytte bilene ut av garasjene før kl. 08.00 denne dagen!

Med vennlig hilsen styret

Laila Bjørnsen       Hallgeir Abrahamsen       Ole-Jacob Hansen


15. oktober 2021

Informasjon fra styret

Dette skiltet kjenner alle som bor i Sprintveien Borettslag godt til.

Det står plassert ved innkjørslene til rekke 20, 22-24, 26-28 og 32 for å gjøre besøkende og beboere oppmerksom på at her er det parkering og innkjøring forbudt. Unntak fra regelen gjelder kun for rask av- og pålessing, noe som kommer tydelig frem i punkt 10 i ordensreglene for Sprintveien Borettslag:

«Kjøring innenfor borettslagets område skal begrenses til et minimum. Innkjøring er kun tillatt for av- og pålessing. Parkering for andelseiere, beboere og gjester skal kun foretas foran garasjene eller på de oppmerkede parkeringsplassene. Det er ikke tillatt å parkere eller lagre bobiler, camping-vogner, båter, varetilhengere eller anleggsbiler på borettslagets områder. Det er kun tillatt å lade kjøretøy, hybrid- og elbiler på godkjente ladestasjoner i garasjene. Garasjeporten skal alltid være lukket og låst.»

Ordensreglene gjelder for alle som bor, eller er på besøk, i Sprintveien Borettslag.

Likevel blir styret stadig gjort oppmerksom på at noen beboere ikke tar hensyn til denne ordensregelen. Det reageres på at det ofte blir parkert utenfor leilighetene og kjørt til og fra, også når det ikke er snakk om av- og pålessing.

Det forventes at det blir slutt på dette etter denne henvendelsen.

En av styrets oppgaver er å påse at borettslagets ordensregler blir fulgt. Det vil vi gjøre også når det gjelder punkt 10 i ordensreglene.

Med vennlig hilsen styret i Sprintveien Borettslag


8. oktober 2021

Høstdugnad 2021

Det er i dag lagt ut informasjon om høstdugnaden i postkassene. I år er dugnaden lagt til uke 43 - fra mandag 25. til og med lørdag 30. oktober.  Containere  blir plassert ved innkjørslene til rekke 22/24 og rekke 26/28. Her blir de stående fra torsdag 21. oktober til fredag 5. november. Husk at disse kun er beregnet på hageavfall. Ikke plastsekker, blomsterpotter etc.

Det har blitt tradisjon å ha en opprydding på fellesarealene, på begge sider utenfor leilighetene og i egne hager etter skolestart om høsten. Denne oppryddingen kommer i tillegg til den vanlige høstdugnaden.

Containere til hageavfall vil være plassert på parkeringsplassene ved innkjørselen til rekke 22/24 og rekke 32 fra mandag 6. september.

Containerne er kun beregnet på hageavfall, kvist og kvast fra fellesarealene og egne hager, og vil eventuelt bli tømt etter behov i samråd med tillitsmennene og Ole-Jacob Hansen (950 26 207).

Eventuelt annet avfall fra fellesarealene eller egne hager som ikke skal i containerne samles ved søppelbodene til rekke 22/24 og 26/28. Styret vil sørge for at dette avfallet blir kjørt bort etter oppryddingen.

NB!! Det er viktig at det ikke blir kastet plastsekker eller annet avfall i containerne, de er kun beregnet på hageavfall!!

Dette er en ypperlig anledning til å fjerne diverse visne planter fra blomsterkasser, krukker, egne hekker og hager.

Det er kjøpt inn ugressmiddel dersom noen ønsker å fjerne ugress fra belegningsstein foran boder og ved egne inngangspartier før høst-dugnaden. Ugresset kan også fjernes med høytrykkspyler eller eddik.

Ta kontakt med Ole-Jacob Hansen ved behov for ugressmiddel.

Det minnes om at det i henhold til ordensreglene ikke er tillatt å felle, toppe eller beskjære trær på fellesarealene uten styrets samtykke.

Det er viktig at alt hageavfall, kvist og kvast fra fellesarealene og egne hager blir fjernet for å hindre at rotter og andre skadedyr finner mat og gjemmesteder, og får anledning til å formere seg.

Lykke til med opprydningsarbeidet!!

Med vennlig hilsen styret


Beboere skal ikke utføre vedlikehold eller bytte olje på gressklipperne. Borettslaget har fått ødelagt flere gressklippere grunnet feil fylling av olje. Gi beskjed til styret dersom noe er galt med klipperen. 1. Klippo Comet S benytter seg av alkylatbensin – blå kanne, beregnet for 4-takt motorer. Oransje kanner er beregnet for 2-takt motorer - kantklippere og løvblåsere. Alkylatbensin er plassert ut i alle redskapsboder. 2. Rengjøring av gressklipper: Spyl undersiden av gressklipperen med hageslangen. Finn fram en oppvaskkost, eller annen egnet børste, og vask undersiden av gressklipperen, dersom du har gressrester som sitter fast. 3. Gressklipperen må alltid tippes med stativ ned i bakken så pluggen som sitter foran på motoren er det høyeste punktet ved rengjøring. Den må ikke legges på siden!!

En av styrets oppgaver er å vedlikeholde, oppgradere og forskjønne utearealene i borettslaget. Styret har ansvaret for fellesarealene i hele borettslaget, som består av 42 boenheter fordelt på 7 husrekker. Borettslaget disponerer store utearealer og grøntanlegg. Styret innhenter råd fra fagfolk til de ulike oppgavene som har med vedlikehold, oppgradering, trefelling og nyplanting før beslutninger tas og arbeidet igangsettes. Vedlikehold av fellesarealene dekkes gjennom felleskostnadene. Det er derfor viktig å se dette arbeidet under ett. Trefelling på fellesarealene igangsettes torsdag 27.mai Arbeidet vil gjennomføres torsdag 27. og fredag 28. mai. Henting av trevirke blir mandag 31. mai. Det er plukket ut noen trær som skal felles på ulike deler av fellesarealene. Arbeidet blir utført av Sivesind Trehjelp AS. • Eventuelle spørsmål og henvendelser rettes til Hallgeir Abrahamsen, ikke til de som jobber med trefellingen. • Beboerne må vise stor forsiktighet, holde avstand til arbeidet og respektere sperringer som settes opp. • Pass ekstra godt på barna disse dagene! Opparbeidelse av snuplass på enden av rekke 28 Av trafikksikkerhetsmessige hensyn, og for å unngå at plenen blir ødelagt foran rekke 28, er det opparbeidet en liten snuplass på enden av rekka. Arbeidet blir utført av Seim Maskin. Oldenborre i plenen ved rekke 26 og 32 Arbeidet med å reparere den ødelagte plenen etter oldenborre-angrepet vil bli igangsatt i neste uke. Arbeidet blir utført av gartnere fra EK-Hagesenter. Med vennlig hilsen styret Laila Bjørnsen Hallgeir Abrahamsen Andreas Storås Iversen

Forhåndsvarsel om generalforsamling og innmelding av saker til behandling Borettslaget vil avholde ordinær generalforsamling torsdag 17. juni 2021. • Saker som ønskes behandlet må være levert skriftlig til styret, enten i postkassen til Hallgeir Abrahamsen i 24 C eller innsendt via epost til styret@sprintveienborettslag.no, senest den 25.05.21. Vi gjør oppmerksom på at det bare er saker som er nevnt i innkallingen som kan behandles på generalforsamlingen. For å sikre effektiv og god behandling av slike saker, ber styret om følgende: • Det bør gå klart frem at saken ønskes behandlet på generalforsamlingen. • Forslagsstilleren lager en kort redegjørelse for saken og formulerer et konkret forslag til vedtak. Dette vil hjelpe generalforsamlingen med å behandle og ta stilling til saken. Styret vil behandle innkomne saker, og komme med sin innstilling i innkallingen. Hvis en sak anses lite egnet for behandling på generalforsamlingen, vil styret drøfte med forslagsstilleren om saken heller bør behandles på et styremøte. Innkalling med dagsorden og vedlegg blir tilsendt mellom 8 og 20 dager før generalforsamlingen. Med vennlig hilsen styret i Sprintveien Borettslag Laila Bjørnsen Hallgeir Abrahamsen Andreas Storås Iversen

30. april 2021

Vårdugnad 2021

Vårdugnaden på fellesarealene må i disse Korona-tider også i år tilrettelegges og gjennomføres på en annen måte enn tidligere. Containerne til hageavfall, vil være plassert på parkeringsplassene til rekke 22/24 og 26/28 fra mandag 10. til fredag 21. mai. HUSK: Det er kun hageavfall, kvist og kvast fra fellesarealene og egne hager som skal kastes i containerne, ikke plastsekker eller annet avfall! • Det er en fordel om tillitsmennene i hver rekke planlegger, organiserer og fordeler arbeidsoppgavene som skal utføres på fellesarealene i løpet av vårdugnaden. • For å gjøre avtaler om arbeidsfordeling kan det være greit med et rekkemøte i forkant av dugnaden. Rekkemøtene bør holdes ute. Husk å holde avstand! • Det er viktig at alle nye planter blir gjødslet og deretter vannet regelmessig fremover. • Plener skal rakes, gjødsles og vannes. • Det er viktig at det blir foretatt en skikkelig ryddesjau på alle fellesarealene og i egne hager i løpet av vårdugnaden. Sørg også for å fjerne alle visne planter fra egne hager. • Det skal gjøres en skikkelig lukejobb og etterfylles bark under alle hekker. • Husk å fjerne ugress fra asfalt og belegningsstein ved egne inngangspartier og foran søppel- og sportsboder. Ikke glem å rydde og rake på utsiden av hekkene mot veien, parkeringsplassene og langs gangstiene. • Evt. avfall fra fellesarealene som ikke skal i containerne samles ved søppelbodene. • Området ved sportsbodene på gavlveggene tilhører fellesarealet. Personlige eiendeler og andre ting som er plassert her skal fjernes i løpet av vårdugnaden. • Slangetromlene skal på plass igjen etter vinteren. • I tillegg plikter hver enkelt andelseier i henhold til ordensreglene å rydde opp og holde god orden både på hagesiden og kjøkkensiden av sine leiligheter. Det er viktig å huske på at ditt rot er naboenes utsikt! • Husk å fjerne løv fra takrennene på garasjene, bodene, overbygg og påbygg. • Utemøblene på fellesarealene trenger kanskje en omgang med vask og evt. treolje eller beis etter vinteren. Dette arbeidet fordeles mellom andelseierne i de ulike rekkene. • Lekeapparatene bør etterses og evt. smøres før de igjen tas i bruk etter vinteren. • Dersom det er behov for vaskemidler, treolje, beis, smøreolje, jord eller bark bes tillitsmennene sende en melding til Andreas Storås Iversen (404 80 146). • Det er nok av oppgaver, så det er bra at det er mange å fordele arbeidet på. I henhold til ordensreglene henstilles det til at alle andeler har en representant som deltar på dugnader i borettslaget. Med vennlig hilsen styret

En representant for Igland Garasjen vil foreta service på garasjeportene torsdag 29. april fra kl. 08.00. Samtlige garasjer vil bli åpnet og lukket for inspeksjon og service. Biler kan derfor ikke være parkert i garasjene når dette arbeidet utføres. Det betyr at du må flytte bilen ut av garasjen før kl. 08.00 denne dagen. Mvh styret

o Det kommer feiebil kl. 10.00 torsdag 15. april for å feie og fjerne strøsand og annet "rusk og rask" fra innkjørslene, parkeringsplassene og foran garasjene. o Det betyr at alle kjøretøy må fjernes fra disse områdene om kvelden onsdag 14. april eller tidlig om morgenen torsdag 15. april, slik at de ikke står i veien for feiingen. o Sett bilene i garasjene og/eller parker langs Sprintveien, borte fra Borettslagets fellesområder mens feiingen pågår. o Sørg også for å koste strøsand og annet "rusk og rask" fra eget inngangsparti ut i innkjørslene slik at alt blir tatt med og fjernet samtidig. o Det er viktig at strøsand ikke blir kostet ut på gresset! Eventuell ekstra sand kan legges tilbake i strøsandkassene. Med vennlig hilsen styret

Det var planlagt feiing av fellesarealene torsdag 8. april. Firmaet som gjør jobben, har dessverre fått problemer med feiebilen. Dette gjør at vi utsetter jobben en uke. Styret kommer tilbake med informasjon om nøyaktig tidspunkt. Med vennlig hilsen styret

Opprydding på fellesarealene, utenfor leilighetene og i egne hager • På grunn av smittevernreglene går styret ut fra at mange vil tilbringe påsken hjemme i år, og at flere vil benytte fridagene til å rydde på fellesarealene, utenfor leilighetene og i egne hager. Denne oppryddingen kommer i tillegg til den årlige vardugnaden i mai. • For å gjøre ryddejobben enklere er det bestilt en container til hageavfall. Containeren vil bli plassert på den siste parkeringsplassen til rekke 26/28 fra mandag 29. mars. Parkeringsplassen blir merket med kjegler og vil være reservert til containeren fra og med denne datoen. • Containeren er kun beregnet på hageavfall, kvist og kvast fra fellesarealene og egne hager, og vil eventuelt bli tømt etter behov i samråd med tillitsmennene og Andreas Storås Iversen. • NB!! Det er viktig at det ikke blir kastet plastsekker eller annet avfall i contairen, den er kun beregnet på hageavfall!! • Dette er en ypperlig anledning til å fjerne diverse visne planter fra blomsterkasser, krukker, egne hekker og hager. • Det minnes om at det i henhold til ordensreglene ikke er tillatt å felle, toppe eller beskjære trær på fellesarealene uten styrets samtykke. Trampoliner • Fordi mange vil tilbringe påsken hjemme gis det anledning til å montere opp trampoliner i egne hager allerede fra tirsdag 30. mars i år. Retningslinjer for bruk av trampoliner i borettslaget vedlegges. Styret forutsetter at disse blir fulgt. https://sprintveienborettslag.no/dokumenter/last-ned/1261/ Feiing av fellesarealene Det kommer feiebil torsdag 8. april for å fjerne sand og annet skrot fra innkjørslene, parkeringsplassene og foran garasjene. Egen informasjon om dette vil bli sendt ut rett over påske. Det er viktig at sand i mellomtiden ikke blir kostet ut på plenen. GOD PÅSKE Med vennlig hilsen styret

• I henhold til ordensreglene skal avfall og kildesortering gjennomføres i tråd med Sandefjord kommunes retningslinjer for avfallshåndtering. • Søppelbodene skal alltid være ryddige! • For å unngå skadedyr er det ikke tillatt å overfylle avfallsbeholdere eller sette søppel på gulvet i bodene. • Bruk alltid to poser på matavfall for å unngå lukt og søl. • Andelseierne er ansvarlig for vask av matcontainerne i henhold til rutiner eller lister i de ulike rekkene. • Dersom man av en eller annen grunn ikke kan i oppsatt uke, plikter man å gjøre avtale om bytte av uke med en nabo. • Rengjøringen skal i prinsippet utføres den dagen matavfallsbeholder blir tømt, vanligvis på fredager – eller senest lørdag formiddag. I perioder med kuldegrader sørger man for at brukt og ubrukt beholder bytter plass. • Sørg også for å rydde og sope i søppelboden når det er nødvendig. • Pappesker og annen emballasje skal alltid rives opp og flatpakkes for å spare plass. • Store kolli og spesialavfall skal andelseierne selv frakte bort til miljøstasjonen på Kastet for å unngå at containerne til papp og papir overfylles mellom hver tømming. • NB!! Sekker med plastavfall skal henges ut kvelden før henting. Styret har blitt gjort oppmerksom på at det er uenighet rundt hvordan avfallshåndtering og kildesortering blir praktisert i enkelte rekker. Alle har et ansvar for å få avfallshåndtering og kildesortering til å fungere, og for å sørge for et positivt og godt bomiljø. Det er viktig å snakke sammen, finne løsninger og vise hensyn. Med vennlig hilsen styret

23. desember 2020

Julehilsen fra styret

Styret oppfordrer alle beboere til å ha utelyset på etter at det har blitt mørkt og gjennom natten. Det bidrar til et hyggelig og trygt borettslag i disse mørke tider. Vi vil også minne om at det er anledning til å henge ut meisboller i vinterhalvåret for å mate småfuglene for de som ønsker det. I år kan fuglenek henge oppe til ut februar. Vi ønsker alle en riktig god jul og et godt nytt år. Mvh styret

5. oktober 2020

HØSTDUGNAD 2020

Høstdugnaden på fellesarealene blir også i år lagt til uke 44, fra og med mandag 26. til og med lørdag 31. oktober. Containere til hageavfall blir plassert på parkeringsplassene ved innkjørslene til rekke 22/24 og rekke 26/28. Containerne blir stående fra torsdag 22. oktober til mandag 9. november. Containerne er kun beregnet på hageavfall, kvist og kvast fra fellesarealene og egne hager. HUSK: Det er kun hageavfall, ikke plastsekker eller annet avfall som skal kastes i containerne! Tillitsmennene i hver enkelt rekke planlegger og organiserer arbeidet som skal utføres på fellesarealene i løpet av høstdugnaden. Styret anbefaler at det holdes rekkemøter i forkant av dugnaden for å gjøre avtaler om tidspunkt og arbeidsfordeling. En av dagene i løpet av dugnaden bør være felles for rekka. Det er en fordel om tillitsmennene gjennomgår huskelista med de ulike arbeidsoppgavene som skal utføres i fellesskap på rekkemøtene før dugnaden. Det er viktig at det blir foretatt en skikkelig ryddesjau på alle fellesarealene, og på begge sider av de enkelte leilighetene før vinteren. Partytelt og trampoliner skal i sin helhet demonteres og pakkes bort for lagring innen mandag 2. november. Husk å fjerne ugress fra asfalt og belegningsstein ved inngangsparti og boder. Løv skal rakes og hekkene skal klippes. Ikke glem å rydde og rake på utsiden av hekkene mot gangstiene, gata og parkeringsplassene. Husk å fjerne løv fra takrennene på garasjene, bodene, overbygg og påbygg. Fartsdemperne foran rekke 22 og 26 skal demonteres og pakkes bort. Tillitsmennene sørger for at alle hageslanger og koplinger skrus av, og at utstyret plasseres i fellesbodene. Det er nok av oppgaver, så det er bra at det er mange å fordele jobbene på. Alle oppfordres til å delta på dugnaden. Nesten uansett alder og helse kan vi bidra med noe, som for eksempel å koke kaffe eller steke vafler. Husk at dugnadsarbeid er med på å holde felleskostnadene nede! Borettslaget har inngått avtale med PELIAS skadedyrkontroll som har satt opp åtestasjoner for å holde rotter borte fra området. Åtestasjonene blir regelmessig kontrollert og etterfylt. PELIAS har poengtert at en av forutsetningene for at disse skal ha effekt er at løv og hageavfall fjernes og at beboerne ikke setter ut kattemat, eller legger fuglemat på bakken eller fuglebrett da dette tiltrekker seg rotter, mus og andre skadedyr. Eventuelle praktiske spørsmål i forbindelse med dugnaden rettes til styret@sprintveienborettslag.no Lykke til med høstdugnaden!

Eirik Ask, som i godt og vel tre år har vært nestleder i styret i Sprintveien Borettslag, skal flytte. Dette fører naturlig nok til endringer i styret. Hallgeir Abrahamsen, som enstemmig ble valgt som vararepresentant til styret på årets generalforsamling, har sagt seg villig til å rykke opp og overta som nestleder fra og med 01.09.2020. De som har bodd her en stund vet at Hallgeir har lang erfaring både som styreleder og styremedlem i Sprintveien Borettslag. Vi ønsker Hallgeir velkommen som ny nestleder og ser frem til positivt samarbeide fremover. Når det gjelder Eirik så har han satt spor etter seg på flere måter. Han har sørget for at Sprintveien Borettslag har fått sin egen nettside, vært en pådriver for oppgradering av avtalen med Sandefjord Bredbånd og at vi er det første borettslaget i Sandefjord som har lagt til rette for elbil-lading til hver enkelt leilighet. Vi takker Eirik for arbeidet han har lagt ned i Sprintveien Borettslag og ønsker familien Ask lykke til videre.

Det har blitt tradisjon å ha en opprydding på fellesarealene, på begge sider utenfor leilighetene og i egne hager i løpet av august. Denne oppryddingen kommer i tillegg til den vanlige dugnaden senere på høsten. Container til hageavfall vil være plassert på parkeringsplassen ved innkjørselen til rekke 26/28 fra torsdag 20. til mandag 31. august. Den første parkeringsplassen ved innkjørselen til rekke 26/28 vil være reservert til containeren denne perioden. Containeren er kun beregnet på hageavfall, kvist og kvast fra fellesarealene og egne hager og vil eventuelt bli tømt etter behov, i samråd med tillitsmennene og Andreas Storås Iversen. Eventuelt annet avfall fra fellesarealene eller egne hager som ikke skal i containeren samles ved søppelbodene. Styret vil sørge for at dette avfallet blir kjørt bort etter oppryddingen. NB!! Det er viktig at det ikke blir kastet plastsekker eller annet avfall i containeren, den er kun beregnet på hageavfall !! Dette er en ypperlig anledning til å fjerne diverse visne planter fra blomsterkasser, krukker, egne hekker og hager. Det er kjøpt inn ugressmiddel dersom noen ønsker å fjerne ugress fra belegningsstein foran boder og ved egne inngangspartier før høst-dugnaden. Ugresset kan også fjernes med høytrykkspyler eller eddik. Ta kontakt med Andreas Storås Iversen ved behov for ugressmiddel. Det minnes om at det i henhold til ordensreglene ikke er tillatt å felle, toppe eller beskjære trær på fellesarealene uten styrets samtykke. Det er viktig at alt hageavfall, kvist og kvast fra fellesarealene og egne hager blir fjernet for å hindre at rotter og andre skadedyr finner mat og gjemmesteder og får anledning til å formere seg.

Grunnet Covid-19 må vi registrere alle som kommer på generalforsamling. Påmelding skal derfor skje til styret@sprintveienborettslag.no i forkant av generalforsamlingen torsdag 18. juni. Mer informasjon om genralforsamlingen: https://sprintveienborettslag.no/kalender/

Strålende oppmøte på nasjonaldagen gjorde at over 100 mennesker var med å gå i tog rundt i borettslaget og nærområdet. Da Koronaepidemien satte en stopper for årets 17. mai feiring, tok beboerne saken i egne hender og arrangerte et lokalt tog i nabolaget. Hoveddelen av toget besto av beboere fra Sprintveien-, Sørsprint- og Nordsprint borettslag samt andre naboer i området. Det var både trommer og musikk i toget, og mange hadde møtt opp langs ruten for å rope hurra og vifte med flagg. Ved togets slutt ble det delt ut is til både voksne og barn og det var også 17. mai dans og show fra barna. En flott opplevelse for store og små.

I henhold til lov om borettslag § 7-4 varsles det herved om at ordinær generalforsamling for Sprintveien Borettslag vil bli avholdt Torsdag 18. juni 2020 kl. 19.00 på Torp Hotel. Generalforsamlingen vil bli gjennomført i henhold til gjeldende smittevernregler. Frist for innmelding av saker er tirsdag 26.mai 2020. Det gjøres oppmerksom på at det bare er saker som er nevnt i innkallingen som kan behandles på borettslagets generalforsamling. For å sikre effektiv og god behandling av slike saker, ber styret om følgende; - Det bør gå klart frem at saken ønskes behandlet på generalforsamlingen. - Forslagsstilleren må formulere et konkret forslag til vedtak. - Dette vil hjelpe generalforsamlingen med å behandle og ta stilling til saken. Hvis en sak anses lite egnet for generalforsamlingsbehandling, vil styret drøfte med forslagsstiller om saken heller bør behandles i et styremøte eller beboermøte i etterkant av generalforsamlingen. Alle innmeldte saker må leveres skriftlig og signert til styret ved Eirik H. Ask, eller på epost til styret@sprintveienborettslag.no innen fristen tirsdag 26.mai. Egen innkalling til generalforsamlingen med vedlegg vil i henhold til gjeldende regler sendes ut mellom 8 og 20 dager før ordinær generalforsamling avholdes. Med vennlig hilsen styret i Sprintveien Borettslag

Vi ønsker å samle alle barn, og gjerne voksne, til et 17.mai tog i nærområdet. Oppmøte klokken 09:45 på parkeringen til rekke 22-24. Vi begynner å gå kl. 10. Husk en meter mellom hver familie. De som ikke ønsker å delta er velkomne til å rope hurra og vifte med flagg langs ruta som går på fellesområdene. Påmelding sendes teresekristiansen@hotmail.com eller sms 95224687. Påmeldingsfrist er fredag 15. Mai. Dersom noen spiller instrument, gi beskjed. Alle barn får en is hver etter toget.

Fjerning av ugress Punktet om å fjerne ugress fra asfalt og belegningsstein ved egne inngangspartier, foran sportsbodene, søppel- og hagebodene hadde dessverre falt ut av dugnadslistene i år. Ugresset kan fjernes med høytrykkspyler, ugressmiddel, kokende vann eller sterk eddikblanding. Containerne blir stående til onsdag 6. mai for at vi skal få med alt hageavfall fra fellesarealene og egne hager, som en del av våroppryddingen og for å unngå skadedyr. Rotter og andre skadedyr Borettslaget har inngått avtale med PELIAS skadedyrkontroll som har satt opp åtestasjoner for å holde rotter borte fra området. Åtestasjonene blir regelmessig kontrollert og etterfylt. PELIAS har poengtert at en av forutsetningene for at disse skal ha effekt er at løv og hageavfall til enhver tid fjernes både fra egne hager og fellesarealene. I tillegg er det viktig at beboerne ikke setter ut kattemat, eller legger fuglemat på bakken eller fuglebrett da dette tiltrekker seg rotter, mus og andre skadedyr.

27. april 2020

Vårdugnad 2020

Vårdugnaden på fellesarealene må i disse Korona-tider tilrettelegges og gjennomføres på en annen måte enn tidligere år. Containerne til hageavfall, som er plassert på parkeringsplassene til rekke 22/24 og 26/28 blir derfor stående frem til mandag 4. mai. Husk, det er kun hageavfall, kvist og kvast fra fellesarealene og egne hager som skal kastes i containerne, ikke plastsekker eller annet avfall! Det er en fordel om tillitsmennene i hver rekke planlegger, organiserer og fordeler arbeidsoppgavene som skal utføres på fellesarealene i løpet av vårdugnaden. Det kan derfor være greit med et rekkemøte i forkant av dugnaden for å gjøre avtaler om arbeidsfordeling. Rekkemøtene bør holdes ute, husk å holde avstand. Det er viktig at alle nye planter blir gjødslet og deretter vannet regelmessig fremover. Plener skal rakes, gjødsles og vannes. Det er nødvendig med etterfylling av jord og såing enkelte steder. Det er viktig at det blir foretatt en skikkelig ryddesjau på alle fellesarealene og i egne hager i løpet av vårdugnaden. Sørg også for å fjerne alle visne planter fra egne hager. Det skal gjøres en skikkelig lukejobb og etterfylles bark under alle hekker. Husk også å rydde og rake på utsiden av hekkene mot veien, parkeringsplassene og langs gangstiene. Evt. avfall fra fellesarealene som ikke skal i containerne samles ved søppelbodene. Området ved sportsbodene på gavlveggene tilhører fellesarealet. Personlige eiendeler og andre ting som er plassert her skal fjernes i løpet av vårdugnaden. Slangetromlene skal på plass igjen etter vinteren. I tillegg plikter hver enkelt andelseier i henhold til ordensreglene å rydde opp og holde god orden både på hagesiden og kjøkkensiden av sine leiligheter. Det er viktig å huske på at ditt rot er naboenes utsikt! Husk å fjerne løv fra takrennene på garasjene, bodene, overbygg og påbygg. Utemøblene på fellesarealene trenger kanskje en omgang med vask og evt. treolje eller beis etter vinteren. Dette arbeidet fordeles mellom andelseierne i de ulike rekkene. Det samme gjelder for lekeapparatene og sandkassene på fellesarealene og gjerdene mot parkeringsplassene for rekke 20, 22/24 og 26/28. Lekeapparatene bør etterses og evt. smøres før de igjen tas i bruk etter vinteren. Dersom det er behov for vaskemidler, treolje, beis, smøreolje, jord eller bark bes tillitsmennene sende en melding til Andreas Storås Iversen i 20A. Det er nok av oppgaver, så det er bra at det er mange å fordele arbeidet på. I henhold til ordensreglene henstilles det til at alle andeler har en representant som deltar på dugnader i borettslaget. Nesten uansett alder og helse kan vi bidra med noe, som for eksempel å koke kaffe eller steke vafler til resten av dugnadsgjengen.

!Oppdatering! Styret har fått tilbakemelding fra Igland Garasjer at bilene MÅ FLYTTES ut av garasjen førstkommende mandag. kl 08:00. Styret beklager at feil informasjon ble gitt tidligere denne uken. Om årskontrollen: En representant fra Igland Garasjer vil sammen med styret foreta årskontroll av samtlige garasjer mandag 20. april fra klokka 08:00. Samtlige garasjer vil bli åpnet og lukket for inspeksjon, og biler kan IKKE være parkert på i garasjen.

Våren i år er spesiell på mange måter på grunn av Korona-viruset. De aller fleste tilbringer mer tid hjemme og i hagene enn vanlig. Styret gir derfor tillatelse til at partytelt og parasoller kan monteres opp igjen før vårdugnaden i år. Dette er et unntak fra ordensreglene på grunn av Korona-viruset. Styret vil samtidig ønske beboerne god påske!

Mange andelseiere har startet arbeidet med å rydde på fellesarealene, utenfor leilighetene og i egne hager. For å gjøre ryddejobben enklere er det bestilt to containere til hageavfall som kommer tirsdag 31. mars og blir stående til over påske. Containerne kommer i tillegg til den vanlige vårdugnaden. De fleste av oss har fått hverdagen snudd på hodet i disse Korona-tider. Mange tilbringer dagene hjemme for å ta vare på egne barn, og noen er kanskje permittert fra sine vanlige jobber. Styret har lagt merke til at flere andelseiere har benyttet tiden til å rydde på fellesarealene, utenfor leilighetene og i egne hager. Denne oppryddingen kommer i tillegg til den vanlige vårdugnaden. For å gjøre ryddejobben enklere er det bestilt to containere til hageavfall som vil være plassert på parkeringsplassene ved innkjørselen til rekke 22/24 og 26/28 fra tirsdag 31. mars til over påske. Den siste parkeringsplassen ved innkjørselen til rekke 22/24 og den første parkeringsplassen ved innkjørselen til rekke 26/28 vil være reservert til containeren denne perioden. Containerne er kun beregnet på hageavfall, kvist og kvast fra fellesarealene og egne hager og vil bli tømt etter behov i samråd med tillitsmennene og Andreas Storås Iversen. !!NB! Det er viktig at det ikke blir kastet plastsekker eller annet avfall i containeren, den er kun beregnet på hageavfall!! Dette er en ypperlig anledning til å fjerne diverse visne planter fra blomsterkasser, krukker, egne hekker og hager. Det minnes om at det i henhold til ordensreglene ikke er tillatt å felle, toppe eller beskjære trær på fellesarealene uten styrets samtykke. Det er viktig at alt hageavfall, kvist og kvast fra fellesarealene og egne hager blir fjernet for å hindre at rotter finner mat og gjemmesteder og får anledning til å formere seg.

Våren er i anmarsj! Det blir feiling av alle fellesarealer mandag 30. mars fra kl 11:00. Alle biler må derfor flyttes fra foran garasjer, parkeringsplasser og innkjørslene før det. Det er viktig at alle koster sand fra egne inngangsparti og ut i innkjørslene for feiingen starter mandag.

17. mars 2020

Oppsett av trampoliner

Etter spørsmål fra beboere har styret gitt tillatelse til at trampoliner kan monteres før vårdugnaden i år. Bakgrunnen for ønsket om tidligere montering er at skoler og barnehager er stengt grunnet covid-19 viruset. Dermed kan det fort bli lange dager hjemme. Styret minnet om at trampolinereglene gjelder og skal følges av alle. Dette betyr blant annet at trampoliner ikke skal benyttes etter kl 17:00 på lørdager. Søndager og helligdager er det ikke tillatt å bruke trampolinen i det hele tatt. Regelverket for trampoliner kan leses på nettsiden https://sprintveienborettslag.no/sider/trampoliner

Tiltakene som i fjor sommer ble iverksatt for å begrense rottebestanden har hatt effekt. Fra og med høstdugnaden 2019 ble det derfor åpnet for å henge ut meisboller for å mate småfuglene. I tillegg gis det nå anledning til å henge opp fuglematere beregnet på solsikkefrø for de som ønsker det. Det minnes om at det i henhold til ordensreglene fortsatt ikke er tillatt å sette ut mat til dyr og fugler på bakken eller brett utenfor leilighetene eller på fellesarealene. Dersom rottebestanden øker må vi legge nye begrensninger på fuglematingen. Det er derfor viktig at alle følger reglene.

Etter tilbakemelding på at lading av el-bil gikk sakte, har lastbalanseringen blitt endret slik at mer strøm er tilgjengelig. Da to nye ladestasjoner ble montert ble maks belastning per ladestasjon satt ned fra 30A (7kW/t) til 15A (3,5k/t) per ladestasjon, som gjorde at lading av bilene tok lenger tid enn nødvendig. Dette er nå justert tilbake slik at man kan oppnå 30A ved ledig kapasitet. Borettslaget har dynamisk lastbalansering som betyr at dersom flere lader samtidig, vil tilgjengelig strøm fordeles på de som lader. Inkludert i vår ladeløsning er også en avansert styringsenhet (FacilityCLU). Styringsenheten tar høyde for hvor mye strøm som til enhver tid er tilgjengelig og justerer fortløpende. Denne er det venteliste på, og er derfor ikke installert ennå. Når FacilityCLU er på plass vil anlegget bli enda mer effektivt.

Styret oppfordrer alle beboere til å ha utelyset på om natten. Det bidrar til et hyggelig og trygt borettslag i disse mørke tider.

I løpet av morgendagen vil det gjøres installasjon av lastbalansering for EL-biler. I den forbindelse vil det gjøres justeringer på ladestasjonen som er montert. Har du EL-bil må denne parkeres på utsiden av garasjen. Det er ikke nødvendig å la garasjedøren stå åpen, disse vil bli åpnet dersom det er behov.

Fra og med høstdugnaden er det igjen anledning til å henge ut meisboller for å mate småfuglene for de som ønsker det. Fuglenek kan henge oppe i desember og januar. Det minnes om at i henhold til ordensreglene ikke er tillatt å sette ut mat til dyr og fugler på bakken eller brett utenfor leilighetene eller på fellesarealene. Dette for å unngå rotter og andre skadedyr.

23. september 2019

Høstdugnad 2019

Høstdugnaden blir også i år lagt til uke 44 (28. oktober til 2. november) Minst en av dagene i løpet av dugnadsuka bør være felles for rekka. Containere til hageavfall vil være plassert på parkeringsplassene ved innkjørslene til rekke 22/24 og 26/28 fra 25. oktober til 4. november. Tillitsmannsmøte høsten 2019 Det er tradisjon å samle tillitsmennene, styret, vararepresentantene til styret og andre tillitsvalgte til et møte i forkant av høst- og vårdugnadene i borettslaget. Møtet blir i år lagt til torsdag 17. oktober i uke 42. Egen innkalling blir sendt til de det gjelder senere. Rekkemøter i forkant av høstdugnaden Det er en fordel om tillitsmennene i hver enkelt rekke innkaller til rekkemøter i forkant av høstdugnaden for å gjøre avtaler om tider og arbeidsfordeling. Rekkemøtene bør gjennomføres i løpet av uke 41 eller 42, og kan gjerne foregå på en av uteplassene. Maling av nye levegger i rekke 26 og rekke 30 Arbeidet utføres innen tirsdag 1. oktober. Leveggene inkludert toppbord skal males i husfargen. Ta kontakt med Andreas Storås Iversen i 20 A (404 80 146) ved behov for malingsprodukter. Egenoppsatte levegger, rekkverk, gelender og gjerder Det minnes om at hver enkelt andelseier er ansvarlig for jevnlig maling og vedlikehold av egenoppsatte levegger, rekkverk, gelender og gjerder på begge sider av leilighetene. Frist for å utføre dette arbeidet er 01.10. Oppsett av levegger, rekkverk, gelender og gjerder er søknadspliktige, og skal alltid males i husfargen. Med vennlig hilsen styret

22. august 2019

Container kommer på fredag

Det har blitt tradisjon å ha en opprydding på fellesarealene, på begge sider utenfor leilighetene og i egne hager i løpet av august. Denne oppryddingen kommer i tillegg til den vanlige dugnaden senere på høsten. Container til hageavfall vil være plassert på parkeringsplassen ved innkjørselen til rekke 26/28 fra fredag 23. august til mandag 2. september. Den første parkeringsplassen ved innkjørselen til rekke 26/28 vil være reservert til containeren denne perioden. NB!! Det er viktig at det ikke blir kastet plastsekker eller annet avfall i containeren, den er kun beregnet på hageavfall !! Containeren er kun beregnet på hageavfall, kvist og kvast fra fellesarealene og egne hager og vil eventuelt bli tømt etter behov, i samråd med tillitsmennene og Andreas Hem Iversen (20A). Eventuelt annet avfall fra fellesarealene eller egne hager som ikke skal i containeren samles ved søppelbodene. Andreas Hem Iversen vil sørge for at dette avfallet blir kjørt bort etter oppryddingen. Dette er en ypperlig anledning til å fjerne diverse visne planter fra blomsterkasser, krukker, egne hekker og hager. Det er kjøpt inn ugressmiddel dersom noen ønsker å fjerne ugress fra belegningsstein foran boder og ved egne inngangspartier før høstdugnaden. Ta kontakt med Andreas Hem Iversen ved behov for ugressmiddel. Det minnes om at det i henhold til ordensreglene ikke er tillatt å felle, toppe eller beskjære trær på fellesarealene uten styrets samtykke. Det er viktig at alt hageavfall, kvist og kvast fra fellesarealene og egne hager blir fjernet for å hindre at rotter finner mat og gjemmesteder og får anledning til å formere seg. Lykke til med oppryddingsarbeidet !! Med vennlig hilsen styret

Borettslaget har fått nye beholdere for glass og metall. Sandefjord kommune starter ikke tømming før september/oktober så beholderne må ikke benyttes før i september. Sandefjord kommune skriver på sine nettsider: Fra september kan du samle emballasje av glass og metall i egen beholder hjemme. Utplassering av beholdere har allerede startet opp og vil pågå frem til 1. september. Tømming av emballasje av glass og metall starter først opp i september/oktober og vil bli tømt hver 6. uke. Datoene for henting vil etter hvert bli lagt inn i app for renovasjon, "Min renovasjon" og i kildesorteringskalenderen. https://www.sandefjord.kommune.no/Aktuelt/ny-avfallsbeholder-for-glass-og-metall/

Garasjene er nå malt og strømmen på plass. Det gjenstår beplantning, steinlegging samt noen detaljer for å sette fellesområdene i fin stand etter alt gravearbeidet rundt garasjer og lekestativer det siste året. Dette arbeidet er nå i gang. Seim Maskin er i gang med å planere, montere kantstein og legge heller på fellesarealene i borettslaget. Arbeidet rundt den nye garasjen og bodene til rekke 30 og 32 er snart ferdige. Så fortsetter arbeidet med å fjerne gammel beplantning, montere kantstein og legge heller ved rekke 20. Fellesarealet mellom rekke 20 og 22 vil bli ryddet og planert for å gjøre det enklere å komme til med gressklipper. Det samme gjelder fellesarealet mellom rekke 26 og 30. Når Seim starter opp igjen etter en kort ferie står innkjørslene til rekke 22/24 og 26/28 og fellesarealene mellom rekke 26/28 og 30/32 for tur. EK vil starte å plante etter hvert som de ulike områdene blir ferdige. Det er også satt opp nye levegger på enden av garasjene til rekke 20/22, 24/26 og 28/30 for å skjule stiger og strøkasser. Styret ønsker alle fortsatt god sommer!

Nå som alle har mulighet for lading av kjøretøy har styret opprettet en informasjonside vedrørende dette under Informasjonsmenyen på toppen av nettsiden. https://sprintveienborettslag.no/sider/lading-av-el-og-hybridbiler

Årets generalforsamling ble avholdt torsdag 20. juni uten særlig dramatikk. Det ble valgt ett nytt styremedlem og to nye varamedlemmer. Styrets består av fem personer som er: Styreleder Laila Bjørnsen, 32E Nestleder Eirik H. Ask, 26C Styremedlem Andreas Hem Iversen, 20A Varamedlem Kirsten Folkvord, 24D Varamedlem Lars Roggert, 28F Mer informasjon om styret og våre arbeidsoppgaver finner dere på siden informasjonssiden om styret https://sprintveienborettslag.no/sider/styret

26. mai 2019

Maling av garasjer

Mandag 27. mai starter arbeidet med maling av garasjer. Rekke 20/22 blir den første ut. Bakveggen og sidene blir tatt først på alle garasjene. Dette for å gjøre klart for beplantning.

Det er foretatt små justeringer på ordensreglene i samarbeid med USBL. Ballspill er ikke lenger forbudt og det er også lagt inn føringer for lading av el- og hybridbil nå som garasjene har mulighet for dette. Ordensreglene finner du under Informasjon -> Regelverk -> Ordensregler https://sprintveienborettslag.no/sider/ordensregler

Tirsdag 30. april kommer en representant fra Igland garasjer til å kode en masterkey. Samtlige garasjer må derfor stå åpne fra kl. 08:00.

23. april 2019

Feiebil i morgen

Minner om at det kommer feiebil i morgen (onsdag 24 april) kl. 10:00. Alle asfalterte flater som innkjørslene, parkeringsplassene og foran garasjene må være bilfrie slik at feiebilen kommer til der den skal. Det er viktig at alle feier sand fra egne inngangsparti ut i innkjørsel i dag.

Tirsdag 16. april flyttes sikringsskapet til garasjerekke 24/26. Fra klokken 08:00 er det ikke strøm på bygget som betyr at portene kun kan åpnes manuelt. Man kan da bruke nøkkelen for å løse ut portåpneren og åpne/lukke manuelt, eller løse ut porten manuelt ved å trekke i den røde tråden fra innsiden før kl. 08:00. Alternativt kan man la porten så åpen. Elektriker skal ikke inn i garasjene, med unntak av garasjen til 26F som har fått beskjed.

Onsdag 24. april fra kl. 10:00 vil det feies i alle innkjørsler, foran garasjer og på gjesteparkeringer. Biler må fjernes foran garasjer og fra gjesteparkeringer slik at feiebilen kommer til. Beboere anbefales å feie foran egen inngang, søppelskur og postkasser og legge dette ut i innkjørsel slik at feiebil får det med seg. NB: Flere steder har beboere feiet og lagt dette ut på plenkanten. Dette må sopes ut på asfalten igjen da det ser lite pent ut, ødelegger gresset og feiebilen ikke får det med seg.

Styret har fått tilbakemelding på at det er funnet glass og metall i beholder for matavfall. Det er viktig å benytte riktig beholder for å utnytte kapasiteten, ta vare på miljøet og unngå at borettslaget bøtelegges for feilsortering. Om din husstand har behov for større beholder for restavfall kan du bestille denne hos styret. Husstanden blir fakturert individuelt, ca 900kr per år. I løpet av året vil det komme en ny beholder for glass og metall i søppelbodene som en del av renovasjonsordningen i Sandefjord kommune.

Styret har besluttet å flytte sikringsskapet ved passasjen til 26A. I høst ble det søkt om å forskjønne passasjen fra parkeringsplassene og ut til hagen i forbindelse med bygging av nye garasjer. Dette stilte styret seg positivt til og godkjente søknaden. I etterkant ble det montert et sikringsskap som gjorde passasjen svært trang. Det ble vanskeligere å komme forbi med trillebår og gressklipper. Sikringsskapet vil flyttes til midt på kortveggen rundt hjørnet hvor det ikke vil stå i veien.

Fra og med torsdag 4. april begynner arbeidet med å montere skillebord på loftene. Rekke 20/22 er første rekke ut. Det betyr at bilen må være ute av garasjen og porten stå åpen fra torsdag morgen. Arbeidet er beregnet til en dag per rekke. Samtidig som snekkerne holder på vil også elektrikerne fullføre sitt arbeid på opplegget for el-bil lading. Garasjene til rekke 24/26 og 28/30 er fullført og disse kan tas i bruk.

Fra og med onsdag 3. april begynner arbeidet med å montere skillebord på loftene. Rekke 24/26 er første rekke ut. Det betyr at bilen må være ute av garasjen og porten stå åpen fra onsdag morgen. Arbeidet er beregnet til to dager per rekke. Når rekke 24/26 er ferdig forsetter arbeidet på neste garasje til alle er ferdige. Samtidig som snekkerne holder på vil også elektrikerne fullføre sitt arbeid på opplegget for el-bil lading.

Fra og med tirsdag 2. april begynner arbeidet med å montere skillebord på loftene. Rekke 28/30 er første rekke ut. Det betyr at bilen må være ute av garasjen og porten stå åpen fra tirsdag morgen. Arbeidet er beregnet til to dager per rekke. Når rekke 28/30 er ferdig forsetter arbeidet på neste garasje til alle er ferdige. Samtidig som snekkerne holder på vil også elektrikerne fullføre sitt arbeid på opplegget for el-bil lading.

Styret har mottatt mange tilbakemeldinger om at beboere ønsker seg skillebord på loftet i garasjene. I dag er det helt åpent, som ikke er en optimal løsning. Skillebord vil bli ettermontert i samtlige garasjer. Samtidig vil det utføres noe etterarbeid på strømanlegget slik at den siste biten for lastbalansering for lading av elbil er på plass. Dette arbeidet er beregnet til uke 14, nærmere beskjed vil følge. Det betyr at bilene må ut av garasjene igjen, men arbeidet koordineres slik at en og en garasje fullføres. Arbeidet er beregnet til to dager per garasjebygg. Senere i våres vil garasjene males i borettslagets farger. Det vil samtidig bli montert skilt på hver garasjeport med leilighetsnummer.

Tidlig neste uke vil arbeidet med garasjene til rekkene 20/22 være ferdig og nøkler utdeles. Etter dette vil det kobles lys til boder og søppelskur nå som snøen er borte. I slutten av uken fortsetter arbeidet med den siste garasjerekken, rekke 32. Da må rekke 32 flytte biler ut av garasjene. Dere får nærmere beskjed når dette skjer.

Mandag 18. februar flyttes arbeidet til garasjene for rekke 20/22. Det betyr at bilene må ut fra og med mandag formiddag. Samme dag ferdigstilles garasjene til rekke 24/26. Portåpnere vil deles ut når garasjene er klare til bruk. Brukanvisning ligger i garasjen, og det vil utdeles en egenerklæring om ferdigstillelse slik at eventuelle feil/mangler kan meldes tilbake. Merk at det kan ligge spiker/skruer på bakken foran garasjer nå som snøen smelter. Det anbefales derfor å koste og fjerne dette foran egen garasje.

5. februar 2019

Husk å måke balkonger

Snø som blir liggende på balkongen i andre etasje har ført til vannskader i enkelte leiligheter. Det er derfor viktig at denne snøen fjernes av beboere. Det er meldt varmegrader og regn de neste dagene som vil gjøre snøen våt og tung, noe som fører til ekstra belastning på balkongene.

Grunnet det voldsomme snøværet har vi koordinert med entreprenørene slik at rekke 20, 22 og 32 kan benytte seg av garasjene. Rekke 24 og 26 kan IKKE bruke garasjene da alt arbeidet foregår her. 20, 22 og 32 kan brukes umiddelbart. Dere vil få beskjed når arbeidet flyttes hit bilene må ut igjen. Rekke 28 og 30 kunne ta i bruk garasjene fra og med fredag forrige uke. De avvik som er meldt inn av beboere her er oversendt entreprenør.

17. januar 2019

Garasjer – bruk og status

Garasjene begynner å bli ferdige og i løpet av neste uke håper vi at garasjene kan taes i bruk etterhvert som de ferdigstilles. Dette avhenger litt av kulden da det er vanskelig å legge strøm når temperaturen blir så lav som det er meldt de nærmeste dagene. Når garasjer er klare til bruk vil dette bli annonsert på nettsiden fortløpende. Det er imidlertid viktig at garasjene ikke benyttes før det gis beskjed. Styret har mottatt flere meldinger om to beboere har begynt å parkere i garasjene. Dette vil hindre arbeidet og kan føre til ytterligere forsinkelser på det aktuelle bygget. Siden forsinkelsen vil gå utover øvrige beboere som skal benytte samme garasjeanlegg, vil de biler som er parkert i eller foran garasjer ble borttauet for eiers regning og risiko dersom de ikke flyttes.

Onsdag 2. januar forsetter arbeidet med garasjene som betyr at bilene må flyttes i løpet av dagen i dag (1. januar). Benytt parkering langs veien, fotballbanen eller gjesteparkeringer. Styret har mottatt flere klager på beboere som bruker gjesteparkeringen til andre rekker. Vennligst respekter dette så unngår vi unødvendig irritasjon.

20. desember 2018

Garasjer - parkering i jula

Oppdatering: Blir ikke ryddejobben ferdig idag (fredag 21 des) fullføres den i morgen, lørdag. Garasjene kan benyttes i jula mellom lørdag 22. desember - tirsdag 1. januar. Fredag 21. desember vil garasjene tømmes og ryddes slik at de kan benyttes til parkering fra og med lørdag morgen. Fire plasser vil benyttes til lagring av materialer, men dette er avklart med de beboerne det gjelder. Tusen takk til dere. Det er montert midlertidige skilt over hver port slik at du enkelt finner din plass. Det gjenstår noe arbeid før garasjene er helt ferdig. Dette er i hovedsak montering av loft, porter med portåpner og elektrisk arbeid. Arbeidet fortsetter fra og med 2. januar og det betyr at bilene må ut av garasjene igjen i løpet av 1. januar. Da det fremdeles ikke er strøm i søppelboder blir det montert midlertidig lys i løpet av torsdag og fredag denne uken. Styret ønsker alle beboere god jul og godt nytt år.

For at entreprenør skal rekke tidsfristen for ferdigstillelse av garasjene vil det utføres arbeid på lørdagene frem mot jul. Dette kan føre til noe støy på dagtid.

Sandkassen som ble glemt mellom rekke 20 og 22 monteres i morgen. Den vil fylles med sand til våren.

I dag (mandag 3 desember) starter TS Bygg monteringen av garasjebygningene. Alle byggene med unntak av garasjene til rekke 32 er forventet ferdigstilt før jul.

Seim Entreprenør starter asfalteringsarbeidet onsdag 21. november. Det betyr at ingen biler eller andre kjøretøy må stå foran leilighetene eller inne på noen del av borettslaget område fra og med i morgen kveld, tirsdag 20. november til torsdag morgen, 22. november. Det blir heller ikke anledning til å kjøre inn til og fra leilighetene i det samme tidsrommet. Dette for å gi asfalten tid til å sette seg og stivne skikkelig. For å gi plass til store kjøretøy og annet utstyr som benyttes til asfalteringsarbeidet må alle bilene fjernes fra gjesteparkeringsplassene i samme tidsrom fra tirsdag kveld den 20. til torsdag morgen den 22. november. Benytt fotballsletta eller andre steder i nærområdet til parkering i denne korte perioden dette gjelder.

Entreprenøren starter i morgen, tirsdag 30. eller eventuelt onsdag 31. oktober opp med grunnarbeidene til garasjerekken, som skal bygges mellom rekke 30 og 32. Det innebærer at andelseierne i disse to rekkene må tømme søppelhuset og finne annen plassering for beholdere til mat- restavfall og papir i byggeperioden. Tillitsmennene tar ansvar for å finne gode løsninger i samråd med andelseierne i de rekkene dette gjelder. Parkeringsplassene tilhørende rekke 32 kan ikke benyttes i bygge-perioden. Det er opp til hver enkelt å finne alternativ parkering. Området fra innkjørselen frem til huskroppen i rekke 32 er definert som anleggsområde i byggeperioden. Det betyr at alle som skal inn til leilighetene i rekke 32, både beboere og besøkende må vise hensyn og være forsiktige fremover når de ferdes på dette området.

28. oktober 2018

Bruk av gjesteparkeringer

I en presset parkeringssituasjon som borettslaget opplever under byggeperioden, er det viktig at beboerne respekterer gjesteparkeringen til øvrige rekker. Det er kun noen få gjesteparkeringer reservert per rekke. Når beboere fra andre rekker feilparkerer, skaper det stor irritasjon blant naboene. Flere beboere avlaster presset ved å parkere på fotballbanen utenfor rekke 30 eller i enden av Diskosveien hvor alle boligene nå er fraflyttet. Styret oppfordrer de som har anledning til å gjøre det samme.

26. oktober 2018

Høstdugnad 2018

I henhold til ordensreglene henstilles det til at alle andeler har en representant som deltar på dugnader. Høstdugnaden gjennomføres i år uke 44. Det er tidligere sendt ut informasjon om plassering av containere og hvor lenge de blir stående. Dette finner man under kalender https://sprintveienborettslag.no/kalender/ Containerne er kun beregnet på hageavfall, kvist og kvast fra fellesarealene og egne hager, ikke plast eller annet avfall. Eventuelt annet avfall fra fellesarealene settes ved siden av containerne. DUGNAD PÅ FELLESAREALENE Tillitsmennene fordeler arbeidsoppgaver og organiserer dugnaden på fellesarealene etter egne huskelister. Det er i tillegg sendt ut egen informasjon om hva som skal gjøres på fellesarealene i løpet av høstdugnaden til hver enkelt andel. Ta kontakt med tillitsmannen i din rekke hvis du har spørsmål i forbindelse med dugnaden. OPPRYDDING UTENFOR LEILIGHETENE OG I EGNE HAGER Det er viktig at det blir foretatt en skikkelig ryddesjau på begge sider av de enkelte leilighetene før vinteren. Husk å fjerne diverse visne planter fra egne hekker og hager. Egenoppsatte hekker kan med fordel lukes og barkes i høst for å slippe dette arbeidet til høsten. Dette gjelder både mot naboene og ut mot fellesarealene. Alt ugress fra belegningsstein foran boder, kjellernedganger og ved egne inngangspartier skal fjernes. Ugress ved inngangspartier der det ikke er belegningsstein skal også fjernes, enten med ugressmiddel-fjerner eller høytrykkspyler. Ugressmiddel er kjøpt inn, ta kontakt med Arne Nyland ved behov. Det minnes også om at partytelt og trampoliner er sesongartikler og i henhold til ordensreglene skal demonteres og pakkes bort for lagring i forbindelse med høstdugnaden. Med vennlig hilsen styret

Ettersom de nye garasjene inneholder 12 plasser i stedet for 14, vil to og to rekker dele et garasjebygg. Se bildet for å se hvor din plass blir. Det vil ikke være tillatt for andelseiere å bytte parkeringsplass. Portene vil bli skiltet med leilighetsnummer som tidligere. Rekkefølgen på noen av garasjene er endret slik at portene går fra F til A. Dette er gjort slik at alle beboere får ca like lang vei å gå til garasjen. Siden F leiligheten ligger lengst inn, får denne den nærmeste garasjenplassen. Tilsvarende, siden A leiligheten ligger nærmest garasjen får denne plassen som er lengst unna. Informasjonen er også tilgjengelig her: https://sprintveienborettslag.no/sider/nye-garasjer

Som flere har bemerket er det fryktelig mørkt i søppelskur og langs innkjørslene våre. Dette kommer av at strømmen fra garasjene er frakoblet under byggeperioden. Det var strøm fra disse sikringsskapene som forsynte gatelykter, søppelboder og enkelte boder på enden av rekkehusene. Styret oppfordrer alle til å ha utelyset sitt på om natten i byggeperioden for å bedre situasjonen noe.

De beboerne som ikke har hentet nye TV-dekodere vil miste TV-signalene etter 20. oktober. Vær også oppmerksom på at bredbånd nå er inkludert i fellesavtalen. De av dere som har hatt bredbåndsabonnement tidligere bør derfor sjekke faktura slik at dere ikke blir belastet for dette etter 1. oktober. Se mer om nye Altibox TV og borettslagets avtale her https://sprintveienborettslag.no/sider/tv-og-bredband

15. oktober 2018

Informasjon til andelseierne

Generell informasjon om høstdugnaden, garasjeprosjektet, parkering, tillitsmannsmøte partytelt og trampoliner. Nye garasjer Garasjene og områdene foran er fra og med 15.10 en anleggsplass. For å unngå misforståelser og forsinkelser forventes det at hver enkelt andelseier sørger for å holde seg oppdatert når det gjelder informasjon fra styret underveis i byggeprosessen. All informasjon blir lagt ut på hjemmesiden vår og levert på papir i postkassene for å sikre at alle får med seg nødvendig informasjon. https://sprintveienborettslag.no/sider/nye-garasjer Parkering Gjesteparkeringsplassene til rekke 20, 22/24 og 26/28 kan benyttes underveis i byggeprosessen. De som har mer enn en bil må sørge for å finne annen parkering for bil nummer to, for eksempel på øvre del av fotballsletta. Det minnes igjen om at det ikke er tillatt å parkere i innkjørslene, foran leilighetene, foran garasjene eller på noen andre deler av borettslagets fellesarealer underveis i byggeprosessen. Tillitsmannsmøte Det blir innkalt til tillitsmannsmøte tirsdag 23 oktober. I år blir tillitsmannsmøtet av praktiske årsaker et kombinert høstdugnads- og informasjonsmøte i forbindelse med det påbegynte garasjeprosjektet. Egen innkalling blir sendt dem det gjelder. https://sprintveienborettslag.no/kalender/ Høstdugnad Høstdugnaden blir i år lagt til uke 44 (f.o.m 29.10-t.o.m 05.11) Containere til hageavfall vil bli plassert inne på områdene mellom rekke 22/24 og rekke 26/28 for ikke å stå i veien for garasjeprosjektet. https://sprintveienborettslag.no/sider/var--og-hostdugnad Partytelt og trampoliner Det minnes om at partytelt og trampoliner i henhold til ordensreglene er sesongartikler som i sin helhet skal demonteres og pakkes bort for lagring i forbindelse med høstdugnaden og eventuelt monteres opp igjen i forbindelse med vårdugnaden. https://sprintveienborettslag.no/sider/ordensregler

Minner på at riving av garasjer begynner i dag (mandag 15. oktober) kl 07:00. Biler må være fjernet og garasjer åpnet innen denne tiden.

Førstkommende fredag 12. oktober vil strømmen kuttes og alle garasjer blir strømløse. DETTE KAN OGSÅ FØRE TIL AT STRØMMEN FORSVINNER FRA BODENE PÅ REKKEHUSETS ENDEVEGGER. Selve rivningen starter mandag 15. oktober. Da må alle garasjedører stå oppe og garasjene være tømt. GARASJER SOM IKKE ER RYDDET VIL TØMMES AV ENDREPRENØR OG INNHOLD FJERNES OG LAGRES. DETTE VIL FAKTURERES DEN ENKELTE ANDELSEIER. Gjesteparkeringsplassene til borettslaget kan benyttes. Biler som ikke finner parkeringsplass på borettslagets merkede plasser må finne andre plasser, og ikke komme i veien for rivningsarbeidene, borttransporten og senere inntransporten og montering av nye garasjer. Man kan ikke stå foran garasjen.

I forbindelse med bygging av nye garasjer vil det felles endel trær som står i veien. Det vil også felles et dødt tre bak rekke 22, samt at det vil freses stubber som ikke er fjernet tidligere. Arbeidet med å felle trærne bak garasjerekkene starter tirsdag 9. oktober i uke 41. Det settes inn to arbeidslag for å få jobben gjort raskt og effektivt før grunnarbeidene i forbindelse med de nye garasjene starter i løpet av uke 42. Tømmer og kvist fra trefellingen blir fjernet fra borettslagets områder fortløpende. Det er viktig at foreldrene sørger for at barn holdes unna områdene der trefelling pågår.

Det begynner å nærme seg oppstart av garasjeprosjektet vårt. Det betyr at arbeidet med å tømme garasjene må igangsettes. SAMTLIGE GARASJER MÅ VÆRE TØMT I LØPET AV UKE 41 (innen 15 oktober), det vil si i løpet av de neste 2 ukene. Container til søppel og avfall fra garasjene blir allerede i morgen (mandag 1. oktober) plassert på den første parkeringsplassen tilhørende rekke 22/24. Ny container vil bli plassert på parkeringsplassen tilhørende rekke 26/28 så snart som mulig. Det er viktig at alle leser vedlegget om hva som ikke kan kastes i containeren. Avfall som ikke kan kastes i containeren må den enkelte selv sørge for å levere på Kastet. Befaring med entreprenør for å merke trær som må fjernes i forbindelse med oppstart av grunnarbeidene gjennomføres i morgen. felling av trær vil starte umiddelbart. Det viser seg at det ligger vann- og avløpsrør under garasjene ved rekke 20, noe som vil medføre ekstra gravearbeid her. Tillitsmennene vil bli innkalt til et kombinert informasjons- og høstdugnadsmøte i løpet av uke 43. Styret vil sørge for at informasjon til andelseierne vil bli lagt ut på nettsiden vår https://sprintveienborettslag.no/sider/nye-garasjer samt lagt i postkassene, underveis i byggeprosessen.

20. september 2018

Nye huskestativer

Det er blitt levert nye dempematter utenfor rekke 22. Dette skyldes oppgradering av huskestativer og lekeapparat. Før sommeren ble det kalt inn til dugnad i forbindelse med å legge dempematter under husker og fjerne sand. Ved nærmere undersøkelse viste det seg at det var råte på stativene så disse måtte byttes. Dette ønsket ikke styret skulle utføres på dugnad grunnet sikkerhetskrav til montering. Oppgaven er blitt satt ut og i løpet av de nærmeste dagene vil eksisterende husker fjernes og erstattes med nye. Eksisterende lekeapparater beholdes, men blir flyttet litt på slik at de også får dempematter under seg. I tillegg kommer det nye sandkasser mellom rekke 20 - 22 og 26 - 30 der det ikke er sandkasse fra før.

1. oktober går Sprintveien borettslag over til Nye Altibox TV levert av Sandefjord Bredbånd. I tidsrommet 17-30 september må derfor alle beboere ta med eksisterende dekodere, hdmi-kabler og fjernkontroller til Sandefjord Bredbånd (Hegnasletta 12) og bytte i nytt utstyr. Hovedpunkter - Nye Altibox TV vil fungere fra og med 17 september når utstyret er byttet. - Bredbånd er inkludert i fellesavtalen (200mb opp/ned). - De som har fasttelefon vil videreføres, men faktureres nå 149 kr/mnd. - Gammelt utstyr vil fungere i en overgangsperiode på 14 dager. Etter dette blir TV svart. - Eksisterende hjemmesentraler (boksen i kjelleren) skal ikke byttes. Mer informasjon under "Informasjon -> TV og bredbånd"

Sprintveien 28a ble lagt ut for salg for 2.550.000 og ble solgt for 2.800.000 allerede dagen etter første visning. Trude og Terje Nystrøm som flyttet inn i 2011 flytter nå nærme sentrum i Ranviksområdet. De er svært fornøyd med prisen og at boligen ble solgt så fort. Megler Stian Dahlen Brændsrød hos Privatmegleren som sto for salget bekrefter at boligene er populære. "Borettslaget er tilbaketrukket med flotte fellesområder, samtidig som det er nærhet til butikker på Pindsle og kort vei til skoler", sier han. "Dette reflekteres i prisen". Boligen er solgt til Ingrid Sølvberg som flytter sørover fra Bodø. Ingrid er sykepleier og arbeider på Nygård sykehjem, og tar over boligen 28. august. Vi ønsker henne velkommen til borettslaget.

Det har blitt tradisjon å ha en opprydding på fellesarealene, på begge sider utenfor leilighetene og i egne hager i midten av august. Denne oppryddingen kommer i tillegg til den vanlige dugnaden senere på høsten. Container til hageavfall vil være plassert på parkeringsplassen ved innkjørselen til rekke 26/28 fra torsdag 16. til torsdag 30. august. Den første parkeringsplassen vil være reservert containeren denne perioden. Containeren er kun beregnet på hageavfall, kvist og kvast fra fellesarealene og egne hager og vil eventuelt bli tømt etter behov i samråd med Arne Nyland og tillitsmennene. Annet avfall fra fellesarealene som ikke skal i containeren samles ved søppelbodene. Det minnes om at det i henhold til ordensreglene ikke er tillatt å felle, toppe eller beskjære trær på fellesarealene uten styrets samtykke. Det minnes også om at skader på borettslagets eiendom, bygninger og fellesareal, som blir forvoldt av andelseiere eller andre beboere skal snarest repareres og bringes i orden for egen regning. - Husk å fjerne diverse visne planter fra egne hekker og hager. - Egenoppsatte hekker skal trimmes, lukes og barkes. Dette gjelder både mot naboene og ut mot fellesarealene. - Hekkene skal ikke være høyere enn skilleveggene mellom leilighetene. - Alt ugress fra belegningsstein foran boder, ved postkassestativ, sitteplasser og ved egne inngangspartier skal fjernes. - Ugress ved inngangspartier der det ikke er belegningsstein skal også fjernes, enten med ugressmiddel-fjerner eller høytrykkspyler. Ugressmiddel er kjøpt inn, ta kontakt med Arne Nyland ved behov. Lykke til med oppryddingsarbeidet!

10. august 2018

Nye garasjer blir forsinket

Grunnet ferieavvikling og oppdragsmengde er behandlingstiden for byggesøknader i Sandefjord kommune ganske lang for tiden. Det er anslått at byggesøknaden vil bli behandlet i oktober, som forsinker vårt prosjekt. Styret vil informere så snart vi vet mer.

RETNINGSLINJER FOR BRUK AV TRAMPOLINER Det er viktig at alle som har valgt å sette opp trampoliner i egne hager sørger for at retningslinjene blir fulgt når det gjelder tidspunkt for bruk. Retningslinjer for bruk av trampoliner finnes på nettsiden vår under "Informasjon, Regelverk". PLENKLIPPING For å unngå at gressplenene på fellesarealene blir varig ødelagt anbefaler fagfolk at man lar være å klippe så lenge det er så varmt og tørt. Det minnes samtidig om at hver enkelt andelseier har ansvar for å fjerne steiner, greiner og annet som kan ødelegge knivene på gressklipperne før bruk og rengjør gressklipperne etter bruk når vi starter opp igjen. Påfyll av olje og eventuelle reparasjoner overlates til Arne. VANNINGSRESTRIKSJONER FRA 21. MAI TIL 24. AUGUST Vårt borettslag har vanningsdager på onsdager og lørdager fra kl. 18.00 – 23.00. Plenvanning med spreder er ikke tillatt VASK AV MATAVFALLSBEHOLDERE For å unngå lukt i søppelbodene når det er så varmt som nå er det ekstra viktig at matavfallet pakkes godt inn, bruk gjerne to poser. Rekeskall må pakkes ekstra godt. Andelseiere er ansvarlig for vask av matcontainere i henhold til rutiner i sine rekker. Ta kontakt med tillitsmannen i din rekke hvis du er usikker på hvordan det skal gjøres. KATTER OG ANNET HUSDYRHOLD Vi begynner å få et problem med katter i borettslaget. Det minnes derfor om at det ikke er tillatt å sette ut mat hverken til egne eller andres katter. Det minnes også om at katter skal være sterilisert og/eller kastrert og at det monteres katteluker. Det er ellers viktig at de av oss som har husdyr sørger for å ta hensyn til naboene når det gjelder å fjerne skitt og unngå unødvendig støy, både ute- og innendørs. ØKING AV FELLESKOSTNADENE I forbindelse med bygging av nye garasjer blir felleskostnadene økt med kr. 250,- pr. måned fra og med 01.09.2018. KLAGER Det minnes om at alle klager på drift, naboer eller andre forhold skal meldes skriftlig til styret. Fortsatt god sommer! Med vennlig hilsen styret

Vi har fornyet avtalen med Sandefjord Bredbånd. Avtalen innebærer overgang til nye Altibox TV med mange nye funksjoner og muligheter. Overgangen skjer 1. oktober 2018 og betyr at fasttelefon fases ut av dagens avtale og erstattes med bredbånd. Avtalen inneholder Digital TV og 200/200 bredbånd. Utover dette kan beboere selv bestille individuelle pakker og tilleggstjenester etter behov. Se siden "TV og bredbånd" under Informasjon for ytterligere informasjon. NY TV-DEKODER MED FJERNKONTROLL Alle enheter får kostnadsfritt 1 stk TV-dekoder som støtter 4K TV-signaler og 1 stk fjernkontroll (IR og bluetooth). Ønskes flere TV-dekodere, må dette bestilles som tilvalg (kr 59,- pr.stk/mnd). De eksisterende TV-dekodere, fjernkontroll, strøm- og HDMI kabel skal leveres inn. BYTTE AV TV-DEKODERE OG HJEMMESENTRALER INNEN 1. OKTOBER Montør vil ta kontakt for avtale om skifte til nye fiberhjemmesentraler om nødvendig. Ca 14 dager før ny avtale trer i kraft (1. oktober) kan du ta med deg eksisterende TV-dekoder, strømkabel, HDMI kabel og fjernkontroll, for så å få utlevert nye enheter hos Sandefjord Bredbånd. Bytte av TV-dekodere må skje innen 1.oktober, siden den nye bredbåndspakken ikke vil virke på gammelt utstyr. Hos Sandefjord Bredbånd kan du også få hjelp til å velge de kanalene du ønsker i "Fritt TV-valg". TELEFON De beboere som har fasttelefon i dag blir videreført og fakturert direkte med kr 149,- pr.mnd. Om det er beboere som ønsker å si opp sin fasttelefon, må de det gjelder ta direkte kontakt med Sandefjord Bredbånd for å si opp denne. MIN SIDE Alle har tilgang til sin egen «Min side», hvor det blant annet kan opprettes og administreres e-post adresser, innstillinger for nettverket, oversikt og kopi av faktura for individuelle tilvalg. VALG AV TV-KANALER Med poengene som tildeles med «Fritt TV-valg», kan hver enkelt velge hvilke kanaler de ønsker via «Min Side». Ønsker du hjelp eller innføring i bruk av «Min side», ta kontakt eller ta turen innom Sandefjord Bredbånd sine lokale i Hegnasletta 12, rett ved Maxbo. Her får du også hjelp til å velge TV-kanaler når du henter nytt utstyr før 1. oktober. INDIVIDUELLE TILVALG Utover de tjenester som inngår i fellesavtalen, tilbys beboerne pakker og enkeltprodukter, som gir mulighet for flere TV-kanaler, opptak, høyere internetthastighet med mer. Se siden "TV og bredbånd" under Informasjon.

Styret har mottatt flere oppfølgingsspørsmål vedrørende bygging av nye garasjer. Spørsmålene og svarene finner dere også på siden om nye garasjer under "Informasjon". Når blir byggestart på nye garasjer? Dersom andelseierne gir styret fullmakt til å igangsette prosjektet vil byggestart bli på sensommeren 2018. Målet er å ferdigstille garasjene før jul. Hvordan vil byggeprosessen være? Arbeidet starter med garasjeanlegget nærmest rekke 20. Deretter følger garasjeanlegget mellom rekke 22 og 26, og til slutt anlegget mellom rekke 26 og 32. Gammelt garasjeanlegg rives og fjernes. Deretter følger grunn- og betongarbeider. Dette anslås til fire uker per garasjeanlegg. Når garasjen er revet og grunnarbeidene ferdig, starter oppføring av nytt garasjeanlegg. Samtidig starter rivning og grunnarbeider på neste anlegg. Når øker felleskostnadene? Felleskostnadene vil øke med 250kr per måned fra og med 1. September 2018. Hvordan vil kostnaden ved nye garasjer påvirke øvrig drift av borettslaget? Siden garasjeprosjektet lånefinansieres i sin helhet, påvirkes ikke normalt vedlikehold og drift av bygningsmasse og fellesområder. Dette fortsetter som før.

29. mai 2018

Nye garasjer

På generalforsamlingen i 2017 fikk styret i oppdrag av andelseierne å utrede arealbehov og kostnader i forbindelse med bygging av nye garasjer etter nåtidens krav. Denne utredningen er nå tilgjengelig under "Informasjon" på siden "Nye garasjer". Det er dette forslaget det skal stemmes over på generalforsamlingen 13. juni 2018.

Borettslaget vårt har endelig fått sin egen nettside. Hensikten er å gjøre informasjon lettere tilgjengelig for alle beboere. Under fanen "Informasjon" vil dere finne Ordenregler, vedtekter og annen informasjon som er relevant for oss i Sprintveien Borettslag. Det meste av informasjonen er fritt tilgjengelig for alle, mens noen sider er begrenset til beboere. For å få full tilgang må du registrere deg som beboer. Da kan du se hvem som er tillitsmenn og deres kontaktinformasjon, du får tilgang til dokumenter som årsregnskap og du kan også registrere deg for å motta epost eller sms fra styret. Dette er noe styret sjeldent kommer til å benytte seg av, men det er hensiktsmessig når viktige beskjeder må gis ved kort varsel. Et eksempel på dette var da beboere måtte flytte biler på grunn av feiebil. I slike tilfeller er det praktisk at alle får rask beskjed. For å registrere deg som beboer, send en epost til styret@sprintveienborettslag.no som inneholder navn, epost, mobilnr og leilighetsnr. De av dere som har registrert dere med epost hos usbl vil få en aktiveringlink tilsendt på epost. Alle andre må registrere seg. Merk at det er kun de som er oppført som andelseiere som ligger i usbl sitt register. Samboere som ikke er oppført som andelseiere kan også sende epost til styret for bli registrert slik at de også ser informasjon for beboere.

I henhold til lov om borettslag §7-4 varsles det herved om at ordinær generalforsamling for Sprintveien Borettslag vil bli avholdt onsdag 13. juni 2018 kl. 19.00 på Sandefjord Motorhotell. Frist for innmelding av saker er onsdag 16. mai 2018. Vi gjør oppmerksom på at det bare er saker som er nevnt i innkallingen som kan behandles på borettslagets generalforsamling. For å sikre effektiv og god behandling av slike saker ber styret om følgende: - Det bør gå klart frem at saken ønskes behandlet på generalforsamlingen. - Forslagstilleren formulerer et konkret forslag til vedtak. Dette vil hjelpe generalforsamlingen med å behandle og ta stilling til saken. - Hvis en sak anses lite egnet for generalforsamlingsbehandling, vil styret drøfte med forslagsstiller om saken heller bør behandles på et styremøte eller beboermøte etter generalforsamlingen. Alle innmeldte saker må leveres skriftlig og signert til styret v/ Eirik H. Ask, eirikask@gmail.com innen fristen 16.05.2018. Egen innkalling til generalforsamlingen med vedlegg vil i henhold til gjeldende regler sendes ut mellom 8 og 20 dager før ordinær generalforsamling skal avholdes 13.06.18.

Gressklipperne har blitt overhalt og fått ny olje. De er nå klare for en ny sesong.

20. april 2018

Vårdugnad 2018

Vårdugnaden på fellesarealene blir også i år lagt til uke 18 og 19, men det er selvfølgelig anledning til å starte opp før både i egne hager og på fellesarealene. Containere til hageavfall blir stående fra fredag 27. april til fredag 11. mai. Se siden "Vår- og høstdugnad" under Informasjon for ytterligere informasjon om avfallhåndtering, organisering og arbeidsoppgaver.

10. april 2018

Sopebil kommer

Torsdag 19 april vil det komme en sopebil for å fjerne grus etter vinteren. Sopebilen vil kjøre opp småveiene foran enhetene, samt sope foran garasjer og gjesteparkeringer. Vi ber derfor alle beboere å ikke parkere foran garasjer eller på gjesteparkeringer denne dagen. Vi oppfordrer også alle til sope foran egen trapp og andel og flytte dette ut i veien slik at sopebilen for dette med deg.