31. mars 2023

Økning av felleskostnadene fra og med 01.05.2023

Som de fleste nok har fått med seg, øker de kommunale avgiftene i Sandefjord Kommune med 27% i 2023. Til orientering har styret i samråd med Usbl budsjettert med en økning på 6,5% mot 2022 -kostnadene.

Denne vesentlige økningen i kommunale avgifter er ikke hensyntatt i budsjettet eller de innkrevde felleskostnadene, som skal ivareta driftskostnadene. Økningen i kommunale avgifter vil ellers «spise av» lagets likviditet dersom dette ikke hensyntas.

Styret har i samråd med Usbl bestemt at felleskostnadene økes med kr. 250,- per måned gjeldende fra og med 01.05.2023.

I henhold til gjeldende regler er varslingsplikten 1 måned før endringen trer i kraft. Varslingsplikten er ivaretatt med denne informasjonen som både blir lagt i postkassene til hver enkelt andelseier og på nettsiden til Sprintveien Borettslag.

Med vennlig hilsen styret

Laila Bjørnsen      Hallgeir Abrahamsen      Ole-Jacob Hansen