20. april 2024

VÅRDUGNAD 2024

Vårdugnaden på fellesarealene blir i år lagt til uke 18 (29. april - lørdag 4. mai)

Containerne til hageavfall, vil være plassert på parkeringsplassene ved innkjørslene til rekke 22/24 og 26/28 fra torsdag 25. april til tirsdag 7. mai

HUSK: Det er kun hageavfall, kvist og kvast fra fellesarealene og egne hager som skal kastes i containerne, ikke plastsekker eller annet avfall!!

·      En av dagene i dugnadsuken bør være felles for de ulike rekkene

·      Det er viktig at det blir foretatt en skikkelig ryddesjau på alle fellesarealene og i egne hager i løpet av vårdugnaden. Sørg også for å fjerne alle visne planter fra egne hager, krukker og blomsterkasser

·      I tillegg plikter hver enkelt andelseier i henhold til ordensreglene å rydde opp og holde god orden både på hagesiden og kjøkkensiden av sine leiligheter

Det er viktig å huske på at ditt rot er naboenes utsikt!

·      Det er nok av oppgaver, så det er bra at det er mange å fordele arbeidet på

I henhold til ordensreglene henstilles det til at alle andeler har en representant som deltar på dugnader i borettslaget

Med vennlig hilsenstyret