10. oktober 2018

Nye garasjer - Strømstans, parkering og åpen garasjeport

Førstkommende fredag 12. oktober vil strømmen kuttes og alle garasjer blir strømløse. DETTE KAN OGSÅ FØRE TIL AT STRØMMEN FORSVINNER FRA BODENE PÅ REKKEHUSETS ENDEVEGGER. Selve rivningen starter mandag 15. oktober. Da må alle garasjedører stå oppe og garasjene være tømt. GARASJER SOM IKKE ER RYDDET VIL TØMMES AV ENDREPRENØR OG INNHOLD FJERNES OG LAGRES. DETTE VIL FAKTURERES DEN ENKELTE ANDELSEIER. Gjesteparkeringsplassene til borettslaget kan benyttes. Biler som ikke finner parkeringsplass på borettslagets merkede plasser må finne andre plasser, og ikke komme i veien for rivningsarbeidene, borttransporten og senere inntransporten og montering av nye garasjer. Man kan ikke stå foran garasjen.