17. januar 2019

Garasjer – bruk og status

Garasjene begynner å bli ferdige og i løpet av neste uke håper vi at garasjene kan taes i bruk etterhvert som de ferdigstilles. Dette avhenger litt av kulden da det er vanskelig å legge strøm når temperaturen blir så lav som det er meldt de nærmeste dagene. Når garasjer er klare til bruk vil dette bli annonsert på nettsiden fortløpende. Det er imidlertid viktig at garasjene ikke benyttes før det gis beskjed. Styret har mottatt flere meldinger om to beboere har begynt å parkere i garasjene. Dette vil hindre arbeidet og kan føre til ytterligere forsinkelser på det aktuelle bygget. Siden forsinkelsen vil gå utover øvrige beboere som skal benytte samme garasjeanlegg, vil de biler som er parkert i eller foran garasjer ble borttauet for eiers regning og risiko dersom de ikke flyttes.