30. april 2019

Ordensreglene er oppdatert

Det er foretatt små justeringer på ordensreglene i samarbeid med USBL. Ballspill er ikke lenger forbudt og det er også lagt inn føringer for lading av el- og hybridbil nå som garasjene har mulighet for dette. Ordensreglene finner du under Informasjon -> Regelverk -> Ordensregler https://sprintveienborettslag.no/sider/ordensregler