30. april 2021

Vårdugnad 2021

Vårdugnaden på fellesarealene må i disse Korona-tider også i år tilrettelegges og gjennomføres på en annen måte enn tidligere. Containerne til hageavfall, vil være plassert på parkeringsplassene til rekke 22/24 og 26/28 fra mandag 10. til fredag 21. mai. HUSK: Det er kun hageavfall, kvist og kvast fra fellesarealene og egne hager som skal kastes i containerne, ikke plastsekker eller annet avfall! • Det er en fordel om tillitsmennene i hver rekke planlegger, organiserer og fordeler arbeidsoppgavene som skal utføres på fellesarealene i løpet av vårdugnaden. • For å gjøre avtaler om arbeidsfordeling kan det være greit med et rekkemøte i forkant av dugnaden. Rekkemøtene bør holdes ute. Husk å holde avstand! • Det er viktig at alle nye planter blir gjødslet og deretter vannet regelmessig fremover. • Plener skal rakes, gjødsles og vannes. • Det er viktig at det blir foretatt en skikkelig ryddesjau på alle fellesarealene og i egne hager i løpet av vårdugnaden. Sørg også for å fjerne alle visne planter fra egne hager. • Det skal gjøres en skikkelig lukejobb og etterfylles bark under alle hekker. • Husk å fjerne ugress fra asfalt og belegningsstein ved egne inngangspartier og foran søppel- og sportsboder. Ikke glem å rydde og rake på utsiden av hekkene mot veien, parkeringsplassene og langs gangstiene. • Evt. avfall fra fellesarealene som ikke skal i containerne samles ved søppelbodene. • Området ved sportsbodene på gavlveggene tilhører fellesarealet. Personlige eiendeler og andre ting som er plassert her skal fjernes i løpet av vårdugnaden. • Slangetromlene skal på plass igjen etter vinteren. • I tillegg plikter hver enkelt andelseier i henhold til ordensreglene å rydde opp og holde god orden både på hagesiden og kjøkkensiden av sine leiligheter. Det er viktig å huske på at ditt rot er naboenes utsikt! • Husk å fjerne løv fra takrennene på garasjene, bodene, overbygg og påbygg. • Utemøblene på fellesarealene trenger kanskje en omgang med vask og evt. treolje eller beis etter vinteren. Dette arbeidet fordeles mellom andelseierne i de ulike rekkene. • Lekeapparatene bør etterses og evt. smøres før de igjen tas i bruk etter vinteren. • Dersom det er behov for vaskemidler, treolje, beis, smøreolje, jord eller bark bes tillitsmennene sende en melding til Andreas Storås Iversen (404 80 146). • Det er nok av oppgaver, så det er bra at det er mange å fordele arbeidet på. I henhold til ordensreglene henstilles det til at alle andeler har en representant som deltar på dugnader i borettslaget. Med vennlig hilsen styret