30. november 2023

Endring av felleskostnader drift i Sprintveien Borettslag

Styret har i samarbeid med Usbl utarbeidet og vedtatt budsjettfor 2024 for Sprintveien Borettslag. Det er i budsjettet tatt hensyn tilplanlagte kostnader i året som kommer.

Felleskostnader drift skal dekke alle normale driftskostnadersamt avsetning til sparing og fremtidig vedlikehold.

I samråd med Usbl har styret vedtatt økning av felleskostnaderdrift med 2,74% fra 01.01.2024.

Det betyr i praksis at felleskostnader drift økes til kr. 3743,-fra samme dato.

I henhold til gjeldende regler skal andelseierne varsles skriftligen måned før endringer av felleskostnader drift trer i kraft. Noe som blirivaretatt gjennom denne informasjonen som varsles skriftlig på papir, lagt ipostkassene til hver enkelt andelseier, og digitalt på borettslagets nettside.

Styret har tidligere informert andelseierne om at (18.12.2022)det fra januar 2023 ble innført en automatisert regulering av felleskostnaderfinans i forhold til hvordan renten går opp eller ned. Andelseierne oppfordrestil selv å følge med på «Min side» hos Usbl for å følge med på renteutviklingenspåvirkning av felleskostnadene.

Med vennlig hilsenstyret

Laila Bjørnsen       Hallgeir Abrahamsen       Rune Solberg