8. juni 2023

Ordinær generalforsamling i Sprintveien Borettslag

Innkalling til ordinær generalforsamling i Sprintveien Borettslag tirsdag 20. juni 2023 kl. 19.00 på Torp Hotel ligger nå i postkassene.

Påmelding til generalforsamling innen mandag 12. juni 2023 på e-post til styret eller ved å benytte svarslippen. Husk å gi beskjed hvis du/dere ønsker å bli igjen for å spise etter at den formelle delen av generalforsamlingen er avsluttet.

Med vennlig hilsen styret