6. juli 2023

Malingsarbeid på balkongene i 2. etasje

Arbeidet med å male balkongene er i gang. Det skal males 2 strøk.

Malerne har startet i rekke 32 og vil fortsette arbeidet fortløpende i rekke 30, 28, 26, 22 og 20.

Malingsarbeid er væravhengig, det er derfor vanskelig å angi eksakt tid for oppstart og ferdigstillelses av hver enkelt husrekke.

Det er viktig at ting som kan stå i veien for arbeidet flyttes unna, slik at malerne kommer enkelt til der de skal jobbe.

Eventuelle spørsmål i forbindelse med malingsarbeidet rettes til styret@sprintveienborettslag.no

God sommer!

Med vennlig hilsen styret

Laila Bjørnsen        Hallgeir Abrahamsen        Rune Solberg