12. mai 2020

Forhåndsvarsel om generalforsamling i Sprintveien Borettslag

I henhold til lov om borettslag § 7-4 varsles det herved om at ordinær generalforsamling for Sprintveien Borettslag vil bli avholdt Torsdag 18. juni 2020 kl. 19.00 på Torp Hotel. Generalforsamlingen vil bli gjennomført i henhold til gjeldende smittevernregler. Frist for innmelding av saker er tirsdag 26.mai 2020. Det gjøres oppmerksom på at det bare er saker som er nevnt i innkallingen som kan behandles på borettslagets generalforsamling. For å sikre effektiv og god behandling av slike saker, ber styret om følgende; - Det bør gå klart frem at saken ønskes behandlet på generalforsamlingen. - Forslagsstilleren må formulere et konkret forslag til vedtak. - Dette vil hjelpe generalforsamlingen med å behandle og ta stilling til saken. Hvis en sak anses lite egnet for generalforsamlingsbehandling, vil styret drøfte med forslagsstiller om saken heller bør behandles i et styremøte eller beboermøte i etterkant av generalforsamlingen. Alle innmeldte saker må leveres skriftlig og signert til styret ved Eirik H. Ask, eller på epost til styret@sprintveienborettslag.no innen fristen tirsdag 26.mai. Egen innkalling til generalforsamlingen med vedlegg vil i henhold til gjeldende regler sendes ut mellom 8 og 20 dager før ordinær generalforsamling avholdes. Med vennlig hilsen styret i Sprintveien Borettslag