26. oktober 2018

Høstdugnad 2018

I henhold til ordensreglene henstilles det til at alle andeler har en representant som deltar på dugnader. Høstdugnaden gjennomføres i år uke 44. Det er tidligere sendt ut informasjon om plassering av containere og hvor lenge de blir stående. Dette finner man under kalender https://sprintveienborettslag.no/kalender/ Containerne er kun beregnet på hageavfall, kvist og kvast fra fellesarealene og egne hager, ikke plast eller annet avfall. Eventuelt annet avfall fra fellesarealene settes ved siden av containerne. DUGNAD PÅ FELLESAREALENE Tillitsmennene fordeler arbeidsoppgaver og organiserer dugnaden på fellesarealene etter egne huskelister. Det er i tillegg sendt ut egen informasjon om hva som skal gjøres på fellesarealene i løpet av høstdugnaden til hver enkelt andel. Ta kontakt med tillitsmannen i din rekke hvis du har spørsmål i forbindelse med dugnaden. OPPRYDDING UTENFOR LEILIGHETENE OG I EGNE HAGER Det er viktig at det blir foretatt en skikkelig ryddesjau på begge sider av de enkelte leilighetene før vinteren. Husk å fjerne diverse visne planter fra egne hekker og hager. Egenoppsatte hekker kan med fordel lukes og barkes i høst for å slippe dette arbeidet til høsten. Dette gjelder både mot naboene og ut mot fellesarealene. Alt ugress fra belegningsstein foran boder, kjellernedganger og ved egne inngangspartier skal fjernes. Ugress ved inngangspartier der det ikke er belegningsstein skal også fjernes, enten med ugressmiddel-fjerner eller høytrykkspyler. Ugressmiddel er kjøpt inn, ta kontakt med Arne Nyland ved behov. Det minnes også om at partytelt og trampoliner er sesongartikler og i henhold til ordensreglene skal demonteres og pakkes bort for lagring i forbindelse med høstdugnaden. Med vennlig hilsen styret