15. oktober 2018

Informasjon til andelseierne

Generell informasjon om høstdugnaden, garasjeprosjektet, parkering, tillitsmannsmøte partytelt og trampoliner. Nye garasjer Garasjene og områdene foran er fra og med 15.10 en anleggsplass. For å unngå misforståelser og forsinkelser forventes det at hver enkelt andelseier sørger for å holde seg oppdatert når det gjelder informasjon fra styret underveis i byggeprosessen. All informasjon blir lagt ut på hjemmesiden vår og levert på papir i postkassene for å sikre at alle får med seg nødvendig informasjon. https://sprintveienborettslag.no/sider/nye-garasjer Parkering Gjesteparkeringsplassene til rekke 20, 22/24 og 26/28 kan benyttes underveis i byggeprosessen. De som har mer enn en bil må sørge for å finne annen parkering for bil nummer to, for eksempel på øvre del av fotballsletta. Det minnes igjen om at det ikke er tillatt å parkere i innkjørslene, foran leilighetene, foran garasjene eller på noen andre deler av borettslagets fellesarealer underveis i byggeprosessen. Tillitsmannsmøte Det blir innkalt til tillitsmannsmøte tirsdag 23 oktober. I år blir tillitsmannsmøtet av praktiske årsaker et kombinert høstdugnads- og informasjonsmøte i forbindelse med det påbegynte garasjeprosjektet. Egen innkalling blir sendt dem det gjelder. https://sprintveienborettslag.no/kalender/ Høstdugnad Høstdugnaden blir i år lagt til uke 44 (f.o.m 29.10-t.o.m 05.11) Containere til hageavfall vil bli plassert inne på områdene mellom rekke 22/24 og rekke 26/28 for ikke å stå i veien for garasjeprosjektet. https://sprintveienborettslag.no/sider/var--og-hostdugnad Partytelt og trampoliner Det minnes om at partytelt og trampoliner i henhold til ordensreglene er sesongartikler som i sin helhet skal demonteres og pakkes bort for lagring i forbindelse med høstdugnaden og eventuelt monteres opp igjen i forbindelse med vårdugnaden. https://sprintveienborettslag.no/sider/ordensregler