27. mars 2023

Andelseiernes vedlikeholdsplikt i henhold til vedtektene

I forbindelse med rehabiliteringen av balkongene i 2. etasje er det naturlig å minne om andelseiernes vedlikeholdsplikt i henhold til vedtektene for Sprintveien Borettslag; kapittel 5 punkt 9:

«Påbygg, tilbygg, innredning av kjeller, terrasser etc, som er oppført av andelseieren for egen regning og risiko pliktes vedlikeholdt av den enkelte andelseier uten kostnad for borettslaget med unntak av maling/beis i forbindelse med borettslagets rutinemessige maling og beising av borettslagets bygninger. Bygningsmessige feil/mangler ved slike installasjoner er andelseierens ansvar i forhold til senere eiere av andelen.»

Med vennlig hilsen styret

Laila Bjørnsen      Hallgeir Abrahamsen      Ole-Jacob Hansen