23. mai 2024

Sjikanerende omtale av styret

Styret er kjent med at det er opprettet en lukket Facebookgruppe der kun et utvalg av borettslagets andelseiere og beboere er invitert til å delta.

Følgende er et sitat fra et av innleggene som omtaler styret: «Som vi alle vet, og har erfart i ulike grader, har vi et styre i borettslaget som mange ikke er helt fornøyde med. Nøkkelroller har vært fylt av samme person(er) i lang, lang, lang, lang, lang tid, og det drives hva jeg vil kalle et terrorregime her med ekstreme regler, aggressiv oppførsel fra styret i håndheving av disse reglene, fullstendig fravær av vilje- og evne til å kommunisere om noe som helst, og jevnt over et utdatert, arrogant og unødvendig autoritært styre.»

Et annet av innleggene følger opp med denne omtalen av styret: «Nå er jo akkurat det elektriske anlegget og elbil ladingen her et godt eksempel på dårlig beslutning og dårlig styrearbeid.»

Slike ytringer som er sitert innledningsvis er ikke med på å bygge opp under et godt bomiljø i borettslaget vårt.

Styret er kjent med hvem som har opprettet og administrerer Facebooksiden, og hvem som har skrevet innleggene. Administrator er ansvarlig for alle innlegg og kommentarer som blir publisert.

Styremedlemmer har i tillegg mottatt meldinger på sine private mobiltelefoner som oppfattes ubehagelige.

Styret oppfordrer til åpenhet og demokratiske prosesser rundt ønsker om endringer når det gjelder styreverv eller andre forhold, men dette må gjøres på en demokratisk måte via valgkomiteen og generalforsamlingen.

Sprintveien Borettslag driftes i henhold til vedtekter, ordensregler og vedtak fattet av generalforsamlingen. En av styrets oppgaver er å sørge for at dette håndheves og blir fulgt opp.

Med vennlig hilsen styret

Laila Bjørnsen     Hallgeir Abrahamsen          Rune Solberg