28. juli 2018

Informasjon til andelseiere

RETNINGSLINJER FOR BRUK AV TRAMPOLINER Det er viktig at alle som har valgt å sette opp trampoliner i egne hager sørger for at retningslinjene blir fulgt når det gjelder tidspunkt for bruk. Retningslinjer for bruk av trampoliner finnes på nettsiden vår under "Informasjon, Regelverk". PLENKLIPPING For å unngå at gressplenene på fellesarealene blir varig ødelagt anbefaler fagfolk at man lar være å klippe så lenge det er så varmt og tørt. Det minnes samtidig om at hver enkelt andelseier har ansvar for å fjerne steiner, greiner og annet som kan ødelegge knivene på gressklipperne før bruk og rengjør gressklipperne etter bruk når vi starter opp igjen. Påfyll av olje og eventuelle reparasjoner overlates til Arne. VANNINGSRESTRIKSJONER FRA 21. MAI TIL 24. AUGUST Vårt borettslag har vanningsdager på onsdager og lørdager fra kl. 18.00 – 23.00. Plenvanning med spreder er ikke tillatt VASK AV MATAVFALLSBEHOLDERE For å unngå lukt i søppelbodene når det er så varmt som nå er det ekstra viktig at matavfallet pakkes godt inn, bruk gjerne to poser. Rekeskall må pakkes ekstra godt. Andelseiere er ansvarlig for vask av matcontainere i henhold til rutiner i sine rekker. Ta kontakt med tillitsmannen i din rekke hvis du er usikker på hvordan det skal gjøres. KATTER OG ANNET HUSDYRHOLD Vi begynner å få et problem med katter i borettslaget. Det minnes derfor om at det ikke er tillatt å sette ut mat hverken til egne eller andres katter. Det minnes også om at katter skal være sterilisert og/eller kastrert og at det monteres katteluker. Det er ellers viktig at de av oss som har husdyr sørger for å ta hensyn til naboene når det gjelder å fjerne skitt og unngå unødvendig støy, både ute- og innendørs. ØKING AV FELLESKOSTNADENE I forbindelse med bygging av nye garasjer blir felleskostnadene økt med kr. 250,- pr. måned fra og med 01.09.2018. KLAGER Det minnes om at alle klager på drift, naboer eller andre forhold skal meldes skriftlig til styret. Fortsatt god sommer! Med vennlig hilsen styret