10. april 2018

Sopebil kommer

Torsdag 19 april vil det komme en sopebil for å fjerne grus etter vinteren. Sopebilen vil kjøre opp småveiene foran enhetene, samt sope foran garasjer og gjesteparkeringer. Vi ber derfor alle beboere å ikke parkere foran garasjer eller på gjesteparkeringer denne dagen. Vi oppfordrer også alle til sope foran egen trapp og andel og flytte dette ut i veien slik at sopebilen for dette med deg.