22. januar 2024

Fjerning av snø foran kjellernedgangene

  • I forbindelse med værskifte, regn og snøsmelting oppfordrer styret hver enkelt andelseier til å sjekke kjellernedgangene for å unngå vanninntrengning.
  • Sørg for at snø og is fjernes foran kjellerdørene for å unngå at vann kommer inn via felles kjellertrapp og videre inn i leilighetene.
  • Om nødvendig, tett åpning under dørterskel inn til egen leilighet fra ytre kjeller.
              Med vennlig hilsen styret

              Laila Bjørnsen       Hallgeir Abrahamsen      Rune Solberg