6. februar 2024

Ildsteder og tilgang til loft

Styret har vært i kontakt med feiervesenet og avdelingen for brann og sikkerhet i Sandefjord kommune angående tilbakemeldinger fra siste feierunde i og tidligere ettersyn/befaringer i borettslaget vårt.

I den forbindelse har feiervesenet bedt om skriftlig tilbakemelding med opplysninger fra hver enkelt andel med hensyn til ildsteder og ankomst til loft.

Ildsteder

Når det gjelder ildsteder må hver enkelt andel oppgi om de har ildsted eller ikke, eventuelt hvor mange og om de er i bruk eller ikke.

Tilgang til loft

Det er et krav at feieren skal komme seg trygt og sikkert opp på loftet i forbindelse med feiing. Minimums kravet er en aluminium stige i riktig lengde som kan festes i loftluka. Trestiger aksepteres ikke. Nedfellbar loftstige er det gunstigste, men er ikke et krav. Benytt tilbakemeldingsskjema som er lagt ut i postkassene innen onsdag 17. februar 2024!

Vennlig hilsen styret

Laila Bjørnsen        Hallgeir Abrahamsen        Rune Solberg